Đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH và BHTN của người lao động và người sử dụng lao động

13 tổ chức đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH và BHTN của người lao động và người sử dụng lao động để phù hợp với thực tế và giảm gánh nặng cho các bên.

Đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH và BHTN của người lao động và người sử dụng lao động

Các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã gửi ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và đề xuất sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Trong đó, một trong những kiến nghị quan trọng nhất là giảm tỷ lệ đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động và người sử dụng lao động.

Tỷ lệ đóng BHXH và BHTN hiện tại

Tỷ lệ đóng BHXH hiện tại cho người lao động và người sử dụng lao động là 10,5% và 21,5% tương ứng. Tổng cộng, tỷ lệ đóng của cả hai bên là 32%. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ này là quá cao và đã đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động về mức đóng năm 2009, tức là 5% và 15% tương ứng, tổng cộng là 20%.

Đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHTN

Các tổ chức cũng đề nghị giảm tỷ lệ đóng BHTN của cả người lao động và người sử dụng lao động. Hiện tại, Quỹ BHTN đã kết dư quá nhiều và cần điều chỉnh để đạt mức cân bằng. Đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHTN của người lao động còn 0,5% và của người sử dụng lao động còn 0,5%, cũng như có lộ trình giảm tiếp theo để phù hợp với thực tế.

Tỷ lệ đóng BHXH và BHTN so với các nước khác

Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp đã lý giải rằng tỷ lệ đóng BHXH và BHTN của người sử dụng lao động và người lao động tại Việt Nam đang cao hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị tiền đóng vào quỹ của người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam không hề thấp.

Các góp ý khác

Ngoài việc đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH và BHTN, các tổ chức cũng có những góp ý cụ thể đối với quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và mức hưởng các chế độ thai sản, lương hưu, tử tuất.

Tuy nhiên, các tổ chức cũng nhấn mạnh rằng việc giảm tỷ lệ đóng BHXH và BHTN không được làm mất đi khả năng đảm bảo lương hưu thực tế của người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, cần xem xét tổng thể việc quản lý một cách hiệu quả Quỹ BHXH, cũng như cách tính trượt giá và tình hình kinh tế để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống của người lao động.

Trên cơ sở những đề xuất và góp ý trên, hy vọng rằng chính quyền sẽ xem xét và thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra những quy định phù hợp với thực tế và giảm gánh nặng cho các bên liên quan.

[question] Tại sao các Hội, Hiệp hội đề nghị giảm tỷ lệ đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội?,Tại sao các Hội, Hiệp hội cũng đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?