Đề xuất hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia BHXH tự nguyện: Chính sách hấp dẫn để thu hút người lao động

Đề xuất hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia BHXH tự nguyện: Chính sách hấp dẫn để thu hút người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một chính sách mới nhằm tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện và thu hút người lao động.

Đề xuất hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia BHXH tự nguyện: Chính sách hấp dẫn để thu hút người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra đề xuất mới về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Theo đó, người lao động tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một chính sách mới nhằm tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện và thu hút người lao động.

Đề xuất này được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra sau khi tiến hành khảo sát và tổng kết thi hành Luật BHXH năm 2014. Trong quá trình này, đã xác định rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến số lượng người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp là do chính sách BHXH chưa đủ hấp dẫn. Người lao động chưa được hưởng các quyền lợi ngắn hạn và mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định mới. Theo đó, người lao động tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động sẽ nhận được một nguồn thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống sau khi không còn làm việc.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất này đã được bổ sung vào dự luật và áp dụng cho những người lao động bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện từ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (dự kiến năm 2025) và đã đóng BHXH tự nguyện trong ít nhất 20 năm. Đối với nam giới, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi, còn đối với nữ giới là 55 tuổi.

Điều này cũng phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, tuổi nghỉ hưu dần tăng lên, với lao động nữ là 60 tuổi và lao động nam là 62 tuổi. Điều kiện để được hưởng lương hưu cũng sẽ tăng dần theo lộ trình này.

Để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với định hướng tăng tuổi nghỉ hưu chung, dự thảo luật BHXH sửa đổi đã bổ sung quy định chuyển tiếp với những trường hợp người lao động đã tham gia BHXH tự nguyện từ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều này đảm bảo rằng những người lao động này sẽ được hưởng nguyên điều kiện tuổi nghỉ hưu như đã quy định.

Ngoài ra, để tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện và thu hút người lao động, dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản. Theo đó, người lao động tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp bằng 2.000.000 đồng cho mỗi con.

Chế độ trợ cấp thai sản của BHXH tự nguyện sẽ không yêu cầu người tham gia đóng thêm tiền so với hiện tại, mà sẽ được đảm bảo từ ngân sách nhà nước. Điều này nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện và khuyến khích nhóm lao động trẻ tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Trong tổng thể, đề xuất mới về chính sách BHXH tự nguyện nhằm tăng tính hấp dẫn và thu hút người lao động. Việc hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia BHXH tự nguyện và bổ sung chế độ trợ cấp thai sản là những biện pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của người lao động.

[question] Quy định gì đề xuất bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện?,Vì sao số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp theo nhận định của cơ quan quản lý nhà nước?