Đề xuất mới cho dịch vụ với doanh thu dưới 100 triệu đồng

Đề xuất mới cho dịch vụ với doanh thu dưới 100 triệu đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất loại bỏ yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh đối với dịch vụ có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Đề xuất mới cho dịch vụ với doanh thu dưới 100 triệu đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra một đề xuất mới về việc loại bỏ yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh đối với các dịch vụ có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh, đang được Bộ này lấy ý kiến.

Phương án 1 và phương án 2

Theo dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai phương án sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh. Phương án 1 giữ nguyên quy định tại Nghị định 01, trong đó đối tượng thành lập hộ kinh doanh là cá nhân và thành viên hộ gia đình. Phương án 2 chỉ cho phép cá nhân thành lập hộ kinh doanh, không bao gồm thành viên hộ gia đình.

Đề xuất mới

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đối tượng làm dịch vụ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải đăng ký hộ kinh doanh. Đây là một bước đi nhằm giảm bớt quy định pháp lý đối với các dịch vụ nhỏ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và hộ gia đình tham gia kinh doanh.

Ưu điểm của phương án 1

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương án 1 có ưu điểm là hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về bản chất pháp lý của hộ kinh doanh. Mô hình kinh doanh có bản chất tương tự với mô hình hộ kinh doanh ở nước ta, được xác định là cá nhân kinh doanh. Thực tế tại Việt Nam cũng cho thấy đa số hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của cá nhân đó với hoạt động kinh doanh.

Thống kê và quy định

Theo thống kê trong tháng 7/2023, trên toàn quốc có hơn 52.417 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, trong đó có 52.317 hộ kinh doanh do cá nhân thành lập và làm chủ (chiếm 99,8%) và chỉ có 110 hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình thành lập (chiếm 0,2%).

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ 8 trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm:

  • hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;
  • buôn bán rong, buôn bán vặt, bán quà vặt không có địa điểm cố định;
  • đối tượng buôn chuyến;
  • thực hiện các dịch vụ như đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
  • kinh doanh thời vụ;
  • doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.
Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh

Dự thảo Nghị định cũng đề cập đến quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh và thành viên hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh cũng chịu trách nhiệm liên đới đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Các quyền, nghĩa vụ khác cũng được quy định theo luật pháp hiện hành.

Đăng ký hộ kinh doanh bằng tài khoản định danh điện tử

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất việc đăng ký hộ kinh doanh bằng tài khoản định danh điện tử. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và hộ gia đình tham gia kinh doanh.

Tóm lại, đề xuất mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc loại bỏ yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh đối với dịch vụ có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm là một bước tiến quan trọng trong việc đơn giản hóa quy trình kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và hộ gia đình tham gia kinh doanh.

[question] Đề xuất nào đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh?,Ai chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh?