Đề xuất mới: Hưởng lương hưu tối đa 75% với thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ

Đề xuất mới: Hưởng lương hưu tối đa 75% với thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ

Kiến nghị về hưởng lương hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan. Sau khi tiếp thu ý kiến từ các thành viên, 13 Hiệp hội doanh nghiệp đã đưa ra một số góp ý và kiến nghị quan trọng gửi tới các Ban, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và 28 Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành.

Đề xuất mới về tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu sớm theo quy định và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 32 năm đối với nam sẽ được về hưu ngay và hưởng lương hưu tối đa là 75%. Điều này sẽ giúp đảm bảo cuộc sống hưu trí ổn định và an lành cho người lao động.

Thời gian nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu

Hiện tại, theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi mới đủ tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định rằng người lao động có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi khi khả năng lao động của họ suy giảm từ 61% đến dưới 81%. Tuy nhiên, 13 Hiệp hội doanh nghiệp cho rằng những quy định này không phù hợp với thực tế của người lao động Việt Nam.

Thực tế là có rất nhiều người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trẻ, nhưng đến khi đạt đến độ tuổi 50-55, sức khỏe của họ đã giảm sút, không đủ khả năng làm việc và thậm chí khó tìm được việc làm. Trong khi đó, họ đã đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 năm. Vì vậy, về cả thời gian và số tiền đóng bảo hiểm xã hội, họ đã đóng một số lượng đáng kể. Nếu họ phải chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu, họ sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, việc cho phép người lao động lớn tuổi nghỉ hưu sớm cũng tạo cơ hội việc làm cho người lao động trẻ.

Đề xuất mới về tỷ lệ hưởng lương hưu

Các Hiệp hội doanh nghiệp cũng cho rằng việc trừ 2% mỗi năm nghỉ hưu sớm đối với người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu sớm (đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm) là không hợp lý. Họ cho rằng việc này không đảm bảo nguyên tắc "có đóng có hưởng, đóng nhiều hưởng nhiều" và tỷ lệ trừ 2% là quá cao. Do đó, họ đề xuất xem xét lại tỷ lệ trừ này và đưa ra cơ chế thưởng cho những người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.

Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Các Hiệp hội doanh nghiệp cũng đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0,5%. Họ cho rằng quỹ này đã kết dư lớn và cần điều chỉnh để đảm bảo cân bằng.

Hiện nay, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là 10,5% (bao gồm bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1,5% và bảo hiểm thất nghiệp 1%). Người sử dụng lao động đóng 21,5% (bao gồm bảo hiểm xã hội 17,5%, bảo hiểm y tế 3% và bảo hiểm thất nghiệp 1%). Tổng tỷ lệ đóng của cả người lao động và người sử dụng lao động là 32%. Các Hiệp hội doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ đóng này là quá cao so với các nước trong khu vực và thế giới.

Với những đề xuất mới, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động sẽ giảm xuống còn 6,5% (bao gồm 5% bảo hiểm xã hội, 1% bảo hiểm y tế và 0,5% bảo hiểm thất nghiệp), trong khi tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động sẽ là 17,5% (bao gồm 15% bảo hiểm xã hội, 2% bảo hiểm y tế và 0,5% bảo hiểm thất nghiệp). Điều này sẽ giúp giảm gánh nặng cho người lao động và doanh nghiệp.

Tổng kết

Các đề xuất mới từ 13 Hiệp hội doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghỉ hưu sớm. Điều này không chỉ giúp người lao động có cuộc sống hưu trí ổn định mà còn tạo cơ hội việc làm cho người lao động trẻ.