Đề xuất mới: Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư theo số km xe chạy trên tuyến

Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc theo số km xe chạy trên tuyến đường do Nhà nước đầu tư. Phương án này nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn cho xây dựng và duy trì đường bộ cao tốc.

[question] Bộ GTVT đang hoàn thiện lại đề án gì?,Mục tiêu xây dựng đường cao tốc của Việt Nam là gì?