Đề xuất nâng lương và giảm giờ làm việc tại Đại hội Công đoàn

Đề xuất nâng lương và giảm giờ làm việc tại Đại hội Công đoàn

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đề xuất nâng lương và giảm giờ làm việc đã được đưa ra nhằm hướng tới lương đủ sống và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đề xuất nâng lương và giảm giờ làm việc tại Đại hội Công đoàn

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đã diễn ra việc đề xuất nâng lương và giảm giờ làm việc nhằm hướng tới lương đủ sống và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến tiền lương, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người lao động.

Đề xuất nâng lương tối thiểu vùng và giảm giờ làm việc

Một trong những đề xuất quan trọng tại Đại hội là việc nghiên cứu và đổi mới chế độ lương tối thiểu vùng, nhằm hướng tới mục tiêu lương đủ sống cho người lao động. Đồng thời, cần tận dụng nguồn lực toàn xã hội để thúc đẩy đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề xuất này cũng nhấn mạnh việc quan tâm đến quy hoạch và xây dựng trường học, cơ sở khám chữa bệnh tại các khu vực có đông công nhân.

Đề xuất nghiên cứu, sửa đổi và điều chỉnh thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

Ngoài ra, Đại hội cũng đề xuất nghiên cứu, sửa đổi và điều chỉnh thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của công nhân và lao động, nhằm thực hiện nội dung Nghị quyết số 101 của Quốc hội. Đề xuất này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa thời giờ làm việc của người lao động trong khu vực cơ quan, hành chính nhà nước (40 giờ/tuần) và khu vực doanh nghiệp (48 giờ/tuần).

Đề xuất nghỉ hưu sớm cho lao động nữ

Đại biểu cũng đề xuất nghỉ hưu sớm cho lao động nữ. Với ngành dệt may sử dụng nhiều lao động nữ, đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho người lao động chuyển sang công việc phù hợp khi đã hết tuổi nghề ở những công việc nặng nhọc. Các trung tâm dịch vụ việc làm có thể giới thiệu cho họ những công việc mới để có thêm thu nhập và tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo mức lương đủ sống khi về hưu.

Đề xuất nâng ngày nghỉ lễ và tết hàng năm

Một đề xuất khác là nghiên cứu bổ sung 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2-5/9), nhằm tạo cơ hội cho công nhân có thể đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đề xuất này được đưa ra để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo công nhân có con đang tuổi đến trường. Ngoài ra, cần nghiên cứu tăng số ngày nghỉ lễ và tết hàng năm vào thời điểm thích hợp, vì số ngày nghỉ của Việt Nam hiện đang thấp hơn so với bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới từ 5-6 ngày.

Đề xuất cải thiện điều kiện làm việc trong ngành y tế

Đại biểu cũng đề xuất cải thiện điều kiện làm việc trong ngành y tế. Một ví dụ được đưa ra là việc điều chỉnh việc xếp lương khởi điểm đối với bác sĩ và bác sĩ y học dự phòng sau khi tuyển dụng. Đề xuất này nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích các bác sĩ hoàn thiện hơn trong việc học tập và đào tạo. Đồng thời, cần áp dụng cơ chế tiền lương doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

Tổng kết

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đã có nhiều đề xuất quan trọng nhằm nâng cao mức lương và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đây là những đề xuất có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo sự công bằng và phát triển bền vững trong lĩnh vực lao động và công đoàn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đề xuất nào đã được đưa ra tại Đại hội Công đoàn?,Cần quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng nào tại khu vực có đông công nhân?