Đề xuất nâng mức trợ cấp thất nghiệp và giảm rút BHXH một lần

Đề xuất nâng mức trợ cấp thất nghiệp và giảm rút BHXH một lần

Các chuyên gia đề xuất tăng mức trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo thu nhập cho người lao động khi mất việc và giảm tình trạng rút BHXH một lần. Việt Nam cần xây dựng hệ thống BHXH hấp dẫn hơn bằng cách tăng các chế độ trợ cấp ngắn hạn.

Trong một báo cáo chung về bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ở Việt Nam hiện nay, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra đề xuất về việc tăng mức trợ cấp thất nghiệp và giảm tình trạng rút BHXH một lần.

Tình trạng rút BHXH một lần ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là để đảm bảo an ninh thu nhập khi mất việc. Tuy nhiên, số lượng người nhận chế độ này hàng năm đều cao, do phần lớn người lao động nhận BHXH một lần để đối phó với tình trạng thiếu hụt thu nhập ngắn hạn do mất việc. Điều này đặt ra một thách thức lớn về an ninh thu nhập cho người lao động thất nghiệp.

Theo đó, ILO và WB khuyến nghị Việt Nam tăng mức trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo thu nhập cho người lao động khi mất việc. Hiện nay, mức trợ cấp thất nghiệp tính bằng 60% tiền lương tháng tính đóng BHXH, tuy nhiên, do mức lương tính đóng BHXH hằng tháng thấp hơn thu nhập thực tế của người lao động, nên thực tế tiền trợ cấp thất nghiệp thấp hơn chi phí sinh hoạt của người lao động. Việc tăng mức trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp đảm bảo thu nhập cho người lao động và giảm tình trạng rút BHXH một lần.

Ngoài ra, ILO và WB cũng đề xuất Việt Nam bổ sung vào chế độ BHXH trợ cấp nuôi con nhỏ. Điều này sẽ giúp giảm gánh nặng cho người lao động khi mất việc và đảm bảo an ninh thu nhập cho gia đình.

Để giảm tình trạng rút BHXH một lần, Việt Nam cần xây dựng hệ thống BHXH hấp dẫn hơn bằng cách tăng các chế độ trợ cấp ngắn hạn. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có thể cho phép người lao động tiếp cận tốt hơn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tín dụng, từ đó giúp họ sớm tìm việc làm mới và giảm nhu cầu rút BHXH một lần.

ILO và WB cũng đề xuất Việt Nam tăng dần thời gian chờ sau khi mất việc để được nhận BHXH một lần. Thay vì 12 tháng chờ như hiện nay, có thể tăng mỗi năm thêm 1 tháng. Tỷ lệ hưởng BHXH một lần cũng nên được giảm dần theo hướng mỗi năm giảm 10% số tiền nhận BHXH một lần, số còn lại bảo lưu tới hết tuổi lao động. Điều này sẽ giúp giảm số lượng người lao động nhận BHXH một lần và đảm bảo an ninh thu nhập cho người lao động thất nghiệp.

Tuy nhiên, việc giảm số lượng người lao động nhận BHXH một lần đòi hỏi phải có một gói chính sách toàn diện. Gói chính sách này phải là sự kết hợp các biện pháp nhằm tăng hỗ trợ mà người lao động nhận được từ BHXH thông qua các chế độ trợ cấp khác, đồng thời giảm dần khả năng tiếp cận các khoản đóng BHXH của họ trước khi nghỉ hưu. Việc thảo luận kỹ lưỡng với người lao động và người sử dụng lao động là cần thiết để đảm bảo sự ủng hộ và chấp nhận của xã hội đối với các chính sách này.

Các khuyến nghị của ILO và WB đưa ra trong bối cảnh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì sửa đổi Luật BHXH năm 2014. Sửa đổi lần này nhằm hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần, mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc và bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội. Việc thực hiện các khuyến nghị này sẽ giúp cải thiện hệ thống BHXH và đảm bảo an ninh thu nhập cho người lao động.

[question] Tại sao ILO và WB đề xuất tăng mức trợ cấp thất nghiệp?,Các chuyên gia đề xuất giảm dần khả năng tiếp cận BHXH một lần như thế nào?