Đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân: Ý nghĩa và thách thức

Chuyên gia cho rằng, đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng xuống còn 3 tháng vẫn mang tính hình thức nếu không muốn nói là vô nghĩa, là thừa. Bộ Công Thương và ngành điện cần thực hiện theo đúng và đủ những quy định hiện hành, vì đề xuất mới cho thấy còn chặt chẽ hơn quy định hiện hành sẽ rất khó đảm bảo tính khả thi.

Đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng xuống còn 3 tháng

Điều này được chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Ngô Trí Long nhận định. Ông cho rằng, Bộ Công Thương và ngành điện cần thực hiện theo đúng và đủ những quy định hiện hành, vì đề xuất mới cho thấy còn chặt chẽ hơn quy định hiện hành sẽ rất khó đảm bảo tính khả thi.Ông Ngô Trí Long cũng nhấn mạnh rằng, điện là mặt hàng hết sức nhạy cảm và không phải lúc nào cũng có thể tăng hoặc giảm giá. Việc điều chỉnh giá điện phải được cân nhắc cẩn thận, bởi điện phải hạch toán theo toàn ngành và không thể thực hiện theo cơ chế thị trường như giá xăng dầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian 3 tháng, việc điều chỉnh giá bán lẻ bình quân có thể không đủ để phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến giá điện.

Quy định hiện hành và đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân

Hiện nay, theo quy định của Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh 6 tháng/lần. Tuy nhiên, trong vòng 7 năm qua, giá điện bình quân mới trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 lần tăng vào năm 2019 và 2023. Chính vì vậy, theo ý kiến của chuyên gia, Quyết định 24 chưa được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả.Ông Ngô Trí Long cho rằng, quy định hiện hành cần được thực hiện đúng và đủ. Đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng xuống còn 3 tháng không mang lại nhiều ý nghĩa và còn gây thêm khó khăn trong việc đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện dựa vào giá bán lẻ điện bình quân. Theo đề xuất này, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được rút ngắn từ 6 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc.

Cải tiến biểu giá điện và tiết kiệm tiêu dùng điện

Chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng, việc cải tiến biểu giá điện này phù hợp hơn với cơ cấu tiêu dùng điện của người tiêu dùng trong xã hội. Ông nhấn mạnh rằng việc tăng giá cho bậc sau là một điểm mới tạo tác động mạnh trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm tiêu dùng điện. Ngoài ra, việc rút ngắn số bậc từ 6 xuống 5 là một tiền đề để có thể rút gọn càng nhiều bậc càng tốt và tiến tới xóa bỏ bậc thang, đưa điện về một giá duy nhất khi có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Thực hiện đề xuất và đảm bảo tính khả thi

Tuy nhiên, để thực hiện các đề xuất này, cần có sự thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, ngành điện và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cần đảm bảo tính khả thi và đúng đắn trong việc điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân.

[question] Đề xuất mới của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân như thế nào?,Tại sao việc rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có thể không hiệu quả?