Đề xuất sửa đổi quy định về xuất hóa đơn gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ và taxi

Đề xuất sửa đổi quy định về xuất hóa đơn gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ và taxi

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi đề xuất cho Bộ Tài chính về việc sửa đổi quy định về xuất hóa đơn, gây khó khăn và tăng chi phí cho doanh nghiệp bán lẻ và taxi.

Đề xuất sửa đổi quy định về xuất hóa đơn gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ và taxi

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi đề xuất cho Bộ Tài chính nhằm sửa đổi quy định về xuất hóa đơn, gây khó khăn và tăng chi phí cho các doanh nghiệp bán lẻ và taxi.

Doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ taxi đối mặt với những quy định mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh bán lẻ và dịch vụ ăn uống theo chuỗi sẽ không được xuất hóa đơn cuối ngày mà phải xuất theo từng lần mua hàng từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

VCCI đã gửi văn bản đề xuất cho Bộ Tài chính, cho biết rằng quy định này sẽ làm tăng đáng kể chi phí đầu tư ban đầu và duy trì hệ thống, dữ liệu của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ.

Việc xuất hóa đơn theo từng lần mua hàng thay vì vào cuối ngày sẽ đặt một gánh nặng lớn lên các doanh nghiệp này.

Ngoài ra, quy định về việc gửi dữ liệu hóa đơn của taxi về cơ quan thuế sau mỗi chuyến đi cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp taxi.

Các hãng taxi sẽ phải tăng chi phí nâng cấp phần mềm và tài xế có thể gặp khó khăn trong việc thao tác dữ liệu, dẫn đến tắc đường. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng có thể bị phạt nếu chuyển dữ liệu sai thời điểm.

Vì vậy, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc lại các quy định trên và đánh giá tác động về chi phí và lợi ích.

Đề xuất sửa đổi quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, VCCI cũng đề xuất cơ quan soạn thảo Nghị định 123 bỏ quy định lập hóa đơn nội địa với các doanh nghiệp tạm nhập tái xuất, tái nhập, xuất hàng dưới hình thức cho vay, mượn và nhận hàng hoàn trả hàng.

Điều này nhằm giảm thủ tục hành chính và chi phí cho các doanh nghiệp. Bởi vì, các hoạt động này không phải là giao dịch bán hàng và không nhằm tạo ra lợi nhuận hay doanh thu tại thị trường Việt Nam, mà chỉ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

VCCI hy vọng rằng các đề xuất trên sẽ được Bộ Tài chính xem xét và điều chỉnh, nhằm giảm bớt gánh nặng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và taxi hoạt động trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi đề xuất về việc sửa đổi quy định xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp nào?,Quy định xuất hóa đơn theo từng lần mua hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ và taxi đã gây ra những vấn đề gì?