Đề xuất tăng cường phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Kiểm toán Nhà nước đề xuất tăng cường phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp để thu hút nguồn lực và tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

Trong buổi hội thảo chuyên đề "Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Thực trạng, cơ hội, thách thức và vai trò của KTNN" diễn ra vào sáng ngày 18/10, ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã nhận định rằng quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng đầu năm chưa đạt được kỳ vọng. Tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 4,24%, gây khó khăn cho mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Dũng cho rằng, để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế nhanh hơn, các bộ, ngành và địa phương cần phải cùng nhau giải quyết những khó khăn hiện tại và tìm ra động lực mới. Một trong những giải pháp được đề xuất là tăng cường phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Việc này sẽ thu hút nguồn lực về công nghệ, vốn và nhân lực từ bên ngoài, tạo ra động lực tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực và địa phương. Đồng thời, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng sẽ trở thành nơi thử nghiệm các thể chế, cơ chế và chính sách mới, hy vọng tạo ra đột phá.

Ông Dũng cho biết: "Trong giai đoạn 2016 - 2022, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai hơn 10 cuộc kiểm toán chuyên sâu về các vấn đề môi trường, trong đó có 6 cuộc kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi đã làm rõ những bất cập và hạn chế của các cơ chế chính sách, từ đó đưa ra những đề xuất và kiến nghị nhằm khai thác nguồn lực cho phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp".

Hội thảo cũng đã đề cập đến những khó khăn hiện tại, bao gồm công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu và mang tính cục bộ, sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch phát triển công nghiệp, hạ tầng xã hội, sử dụng đất và hạ tầng giao thông. Việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu liên kết vùng. Nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung vào việc giải quyết công ăn việc làm hơn là thu hút các ngành nghề có tính đột phá và công nghệ cao. Vấn đề bảo vệ môi trường vẫn là một thách thức, đặc biệt là tại các cụm công nghiệp và địa phương.

Ngoài ra, còn sự khác biệt trong chính sách ưu đãi giữa các địa phương và sự chồng chéo giữa một số quy định trong một số luật liên quan, đặc biệt là chính sách về thuế và ưu đãi miễn, giảm thuế. Hiệu quả sử dụng đất cũng chưa cao.

Từ những thực tế này, các đại biểu dự hội thảo đã đề xuất một số giải pháp để phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và đề xuất cần có Luật về các khu kinh tế, khu công nghiệp. Quy hoạch cũng cần đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm đất đai và tối ưu hóa nguồn lực đất đai.

Ngoài ra, cần có chính sách ưu đãi hợp lý để thu hút đầu tư vào các ngành nghề có công nghệ mới. Cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước hy vọng rằng những phát hiện và kiến nghị của mình, cùng với các tham luận, ý kiến trao đổi và đề xuất tại hội thảo, sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm căn cứ khoa học và thực tiễn, mang lại nhiều giá trị. Điều này sẽ giúp các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đưa ra các giải pháp kịp thời và phù hợp, từ đó khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Kiểm toán Nhà nước kỳ vọng rằng hội thảo sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đồng thời, hội thảo cũng khẳng định vai trò và vị thế của Kiểm toán Nhà nước, đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết các khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, nhằm đạt được mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế năm 2023

[question] Ông Bùi Quốc Dũng đã đề xuất giải pháp gì để phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp?,Các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nào để tăng cường phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp?