Đề xuất tăng giá đăng kiểm để thu hút tư nhân tham gia

Sẽ tăng giá đăng kiểm, tạo hấp dẫn để tư nhân tham gia
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định để tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông.

Đề xuất tăng giá đăng kiểm để thu hút tư nhân tham gia

Trong một thông báo gần đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định phù hợp với thực tế, nhằm tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết rằng việc này nhằm nâng cao chất lượng và phòng chống tiêu cực trong công tác kiểm định.

Các trung tâm đăng kiểm hoạt động hiệu quả

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, hiện nay cả nước có 274 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, tương đương 94% tổng số trung tâm. Các trung tâm này cũng đang hoạt động 447 dây chuyền kiểm định, đạt hơn 82% năng lực kiểm định toàn hệ thống. Tuy nhiên, còn 18 trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động do phục vụ công tác điều tra, không đủ điều kiện hoặc tự đóng cửa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh rằng từ cuối tháng 6/2023, hệ thống kiểm định trên toàn quốc đã hoạt động bình thường trở lại, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định xe của người dân và doanh nghiệp.

Nỗ lực nâng cao chất lượng đăng kiểm viên

Về nguồn nhân lực đăng kiểm viên, Cục Đăng kiểm đã tiến hành đánh giá và công nhận mới cho 295 đăng kiểm viên xe cơ giới và 279 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao trong năm qua. Đồng thời, đã thực hiện đánh giá, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên cho 217 đăng kiểm viên xe cơ giới và 236 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

Hiện tại, cả nước có gần 1.750 đăng kiểm viên đang thực hiện công tác kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm, trong đó có 1.002 đăng kiểm viên bậc cao và 745 đăng kiểm viên xe cơ giới.

Tăng cường quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ đăng kiểm

Trong năm 2024, Cục Đăng kiểm sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tách bạch quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ đăng kiểm. Điều này đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong nhận thức của cán bộ và nhân viên trong toàn ngành, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm định là việc cung cấp dịch vụ công và phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ.

Cục Đăng kiểm cũng đang đổi mới mạnh mẽ về thể chế, nhằm tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ đăng kiểm. Đồng thời, cơ quan này đã thúc đẩy đổi mới trang thiết bị kiểm định, khuyến khích việc áp dụng công nghệ mới và tăng tính tự động hóa, kết nối để giảm sự tác động, can thiệp chủ quan của con người.

Thông qua việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hữu quan, Cục Đăng kiểm đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Tóm lại, việc đề xuất tăng giá đăng kiểm nhằm thu hút tư nhân tham gia và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam quan tâm và thực hiện. Đây là một bước đi quan trọng trong việc cải thiện công tác kiểm định và đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao giá đăng kiểm dự kiến sẽ tăng?,Bộ GTVT đã ban hành thông tư số 43 nhằm sửa đổi và bổ sung những nội dung nào?
1 Lượt thích