Đề xuất tăng phí đăng kiểm: Giải pháp giảm ùn tắc đăng kiểm

Đề xuất tăng phí đăng kiểm: Giải pháp giảm ùn tắc đăng kiểm

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề xuất tăng phí đăng kiểm để giảm ùn tắc đăng kiểm cuối năm. Các đơn vị kiểm định cần bố trí làm thêm giờ và trả lương tăng thêm. Bộ GTVT có thể điều chỉnh giá ngay thay vì chờ Luật Giá mới ban hành.

Đề xuất tăng phí đăng kiểm: Giải pháp giảm ùn tắc đăng kiểm

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có công văn kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh gấp phí dịch vụ và thu nhập cho đăng kiểm viên nhằm giảm ùn tắc đăng kiểm cuối năm. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam, cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới trong thời điểm hiện nay, hiệp hội đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo khẩn trương điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thực hiện các giải pháp cơ bản, đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới một cách kịp thời".

Tăng phí đăng kiểm là một trong những giải pháp hiệu quả giảm ùn tắc đăng kiểm trong thời gian tới.

Hiện tại, giá kiểm định xe cơ giới đã được áp dụng từ năm 2013 và sau hơn 10 năm, giá này không còn phù hợp do các chi phí đầu vào tăng cao như tiền lương và tiền điện. Ngoài ra, việc thực hiện một số quy định mới trong công tác kiểm định cũng làm tăng thêm một số khoản mục chi không nhỏ so với trước.

Để đáp ứng nhu cầu kiểm định trong thời gian cuối năm, các đơn vị kiểm định cần phải bố trí làm thêm giờ, làm thêm ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và phải trả lương tăng thêm theo quy định.

Tuy nhiên, vấn đề nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để khôi phục năng lực kiểm định theo công suất của các trung tâm đăng kiểm. Do đó, thu hút được nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Ông Quyền cũng cho rằng khi giá kiểm định tăng, sẽ thu hút nhiều trung tâm đăng kiểm mở thêm để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ông Quyền cũng đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh giá ngay thay vì chờ Luật Giá mới sang năm mới ban hành.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản tới Bộ trưởng các Bộ: GTVT, Tài chính, Tư pháp về việc điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong văn bản, cần làm rõ căn cứ pháp lý và sự cần thiết sửa đổi quy định "Nhà nước định giá cụ thể" sang "Nhà nước định giá tối đa", bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về giá và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Bộ GTVT cũng cần làm rõ khái niệm và phạm vi "dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải" và "dịch vụ kiểm định xe cơ giới" theo quy định.

Trên cơ sở đó, cần rà soát và thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung và cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tăng phí đăng kiểm và điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới là nhằm giảm ùn tắc đăng kiểm và đáp ứng nhu cầu kiểm định trong thời gian cuối năm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã đề xuất Bộ GTVT điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, với mức tăng từ 26-28%. Đề xuất này cũng nhằm chuyển dịch dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ "Nhà nước định giá cụ thể" sang "Nhà nước định giá tối đa", nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có khoảng 677.802 xe cơ giới đến hạn kiểm định trong 2 tháng cuối năm nay. Tuy nhiên, năng lực của các trung tâm đăng kiểm ở một số địa phương có thể không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Do đó, việc tăng phí đăng kiểm và điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới là cần thiết để giảm ùn tắc đăng kiểm và đảm bảo an toàn giao thông.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ông Nguyễn Văn Quyền cho rằng giá kiểm định xe cơ giới hiện tại không phù hợp vì những lý do gì?,Tại sao việc tăng giá kiểm định sẽ thu hút thêm trung tâm đăng kiểm mới?