Đề xuất tăng vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên 70%

Đề xuất tăng vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên 70%

Chính phủ đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP) từ 50% lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án.

Đề xuất tăng vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên 70%

Chính phủ Việt Nam đã đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP) từ 50% hiện nay lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ để đa dạng hóa và huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đề xuất trong Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Mục tiêu của nghị quyết là tháo gỡ các vướng mắc quy định tại một số luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động vốn từ các nguồn lực khác nhau như Nhà nước, tư nhân, Trung ương và địa phương.

Theo dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề xuất nới tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tăng 20% so với quy định hiện tại.

Chính phủ lý giải rằng việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia là cần thiết để đảm bảo khả thi khi kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, đặc biệt đối với các dự án giao thông đường bộ có tổng mức đầu tư lớn nhưng nhu cầu vận tải chưa cao.

Tuy nhiên, ý kiến của các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vẫn chưa đồng nhất với đề xuất này. Một số thành viên tán thành việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia, nhưng cũng có ý kiến lo ngại về hiệu quả của chính sách này. Họ yêu cầu Chính phủ cần đánh giá kỹ hơn về tác động của các chính sách, đặc biệt là tác động đến thu, chi ngân sách nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với các dự án giao thông PPP hiện nay

Cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với các dự án giao thông PPP hiện nay chưa ổn định và thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong việc huy động vốn. Các nhà đầu tư cũng cảm thấy thiếu sự bảo vệ từ phía Nhà nước. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại các dự án BOT giao thông chưa được giải quyết triệt để, lưu lượng xe thực tế thấp hơn phương án tài chính, gây lo ngại cho các nhà đầu tư.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

Trong dự thảo nghị quyết, Chính phủ cũng đề nghị có cơ chế đặc thù cho khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Điều này nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá và hạn chế tăng chi phí xây dựng công trình.

Tổng kết, đề xuất tăng vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên 70% tổng mức đầu tư dự án là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cần có sự đánh giá kỹ lưỡng và xem xét các yếu tố tài chính và nguồn lực khác để đảm bảo hiệu quả của chính sách này.

[question] Đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên tối đa bao nhiêu phần trăm?,Tại sao việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP được đề xuất?