Đề xuất thay đổi chế độ bảo hiểm thai sản: Sự điều chỉnh cần thiết

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất sửa đổi chế độ bảo hiểm thai sản để phù hợp với thực tế và đáp ứng quyền lợi của người lao động.

Một dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công bố, đưa ra một số đề xuất điều chỉnh liên quan đến chế độ bảo hiểm thai sản.

Nhằm phù hợp với thực tế và đáp ứng quyền lợi của người lao động, dự thảo này đề xuất một số điểm quan trọng.

Đầu tiên, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất xác định tuổi thai nhi và quy định về các trường hợp như "sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý".

Theo quy định pháp luật về y tế, những trường hợp người có thai từ 22 tuần trở lên được xác định là "con". Do đó, khi phải đình chỉ thai nghén, sẽ xác định là đẻ non hoặc con chết, không được xác định là sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý.

Trong trường hợp phải đình chỉ thai nghén từ 22 tuần trở lên, luật mới đề xuất giải quyết chế độ thai sản theo diện sau khi sinh con bị chết. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người mẹ trong trường hợp con bị chết sau khi sinh.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng điều chỉnh quy định liên quan đến trường hợp lao động nữ nghỉ sinh đi làm trước thời hạn.

Theo hướng điều kiện nghỉ sinh hưởng chế độ thai sản tối thiểu 4 tháng mới được đi làm lại, trường hợp phải chăm sóc con. Tuy nhiên, trong trường hợp con bị chết sau khi sinh, không áp dụng điều kiện này. Lao động nữ có quyền đi làm sớm hơn theo điều kiện sức khỏe và sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, khi con chết, lao động nữ không còn mục tiêu nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ. Việc không áp dụng điều kiện nghỉ ít nhất 4 tháng sau sinh với trường hợp con bị chết là phù hợp với tâm lý và nguyện vọng của lao động nữ đi làm để vơi đi nỗi buồn.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành vẫn còn một số quy định không phù hợp với thực tế và gây khó khăn cho người lao động. Ví dụ, quy định về chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý không còn hoàn toàn phù hợp do sự phát triển của y học và công nghệ. Điều này đã dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng công nghệ y học để phá thai hoặc đình chỉ thai nghén gặp khó khăn và không được giải quyết chế độ bảo hiểm thai sản.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã nhận ra những vấn đề này và đề xuất sự điều chỉnh cần thiết. Việc sửa đổi chế độ bảo hiểm thai sản nhằm đáp ứng quyền lợi của người lao động và phù hợp với thực tế hiện nay. Các quy định mới đề xuất trong dự thảo này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đình chỉ thai nghén và chăm sóc sức khỏe của người mẹ sau khi sinh.

[question] Đề xuất sửa đổi chế độ bảo hiểm thai sản được đưa ra bởi ai?,Luật mới quy định gì về trường hợp lao động nữ nghỉ sinh đi làm trước thời hạn?