Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải: Nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải: Nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí và của toàn xã hội.

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí và của toàn xã hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý.

Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các thành phố lớn và khu công nghiệp, gây tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng và kinh tế đất nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn, đang có xu hướng gia tăng và đôi khi đạt mức báo động. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do hoạt động xả khí thải từ các cơ sở xả thải và phương tiện giao thông vận tải. Hiện nước ta có khoảng 5,1 triệu xe ô tô và một lượng lớn xe máy đang lưu hành, cùng với hàng chục khu tổ hợp, liên hợp tập trung nhiều dự án sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, còn có hàng ngàn cơ sở sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp xây dựng khắp nơi trong cả nước, tạo ra khối lượng lớn khí thải công nghiệp và bụi thải, gây tác động xấu đến môi trường.

Tuy nhiên, phần lớn tổ chức và cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí chưa có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, kiện toàn hệ thống pháp luật phí, phù hợp với thực tiễn và từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân xả thải và toàn xã hội.

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần. Các cơ sở xả khí thải sẽ phải nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định. Quy định cụ thể về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn quản lý thực hiện.

Phương thức tính phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ được tính theo công thức F = f + C, trong đó F là tổng số phí phải nộp trong kỳ nộp phí (quý hoặc năm), f là phí cố định và C là phí biến đổi (quý). Phí biến đổi của cơ sở xả khí thải sẽ được xác định tại mỗi điểm xả khí thải.

Ý nghĩa của việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Việc đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một biện pháp quan trọng để nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân xả thải. Đồng thời, việc thu phí này cũng sẽ tạo nguồn kinh phí để đầu tư vào các hoạt động bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

Qua việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, hy vọng sẽ có sự cải thiện đáng kể về chất lượng môi trường không khí, đồng thời tăng cường ý thức và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội bền vững và hài hòa với môi trường.

[question] Ai sẽ chịu trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải?,Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải được tính như thế nào?