Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ 250km/h

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ thiết kế 250km/h, khai thác chung tàu khách và tàu hàng. Cùng xem những lợi ích và thách thức của kịch bản này.

Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ 250km/h

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra đề xuất về việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ thiết kế 250km/h. Đây là một trong những kịch bản được đề xuất để nâng cấp hệ thống đường sắt tại Việt Nam. Cùng điểm qua những thông tin quan trọng về kịch bản này.

Ưu điểm của kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ 250km/h

Theo Bộ Giao thông Vận tải, kịch bản này có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Tốc độ tàu chở khách trên 300km/h theo công nghệ hiện đại giúp tàu có khả năng cạnh tranh với các phương tiện khác. Đồng thời, việc tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam theo hướng tối ưu hơn cũng là một lợi thế của kịch bản này. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã đồng thuận với kịch bản này.

Thách thức và đánh giá của kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ 250km/h

Tuy nhiên, kịch bản này cũng đối diện với một số thách thức. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịch bản này chưa đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ngoài ra, tổng mức đầu tư dự án lại thấp hơn so với một kịch bản khác có tốc độ thiết kế 250km/h. Cũng chưa có nội dung liên quan đến vận tải hàng hóa và các chỉ số hoàn vốn nội bộ, lợi ích - chi phí.

Liên hệ với các nước đi trước để đảm bảo hiệu quả đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần liên hệ với các nước đã phát triển đường sắt tốc độ cao để xác định cấp tốc độ phù hợp và bảo đảm hiệu quả đầu tư. Các nước như Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc đã có kinh nghiệm trong việc phát triển đường sắt tốc độ cao với vận tốc trên 300km/h. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nước này đã có mạng lưới đường sắt vận tải hàng hóa hoàn chỉnh và có GDP cao hơn nhiều lần so với Việt Nam.

Cần đánh giá đúng thực trạng và khả năng đáp ứng của Việt Nam

Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu khai thác và khả năng đáp ứng của nền kinh tế. Việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật phức tạp. Cần áp dụng mô hình vận hành khai thác, huy động vốn hợp lý và cân nhắc trong lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để đảm bảo không bị ràng buộc về kinh tế.

Kết luận

Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tốc độ 250km/h là một trong những kịch bản được đề xuất để nâng cấp hệ thống đường sắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần có sự đánh giá kỹ lưỡng và liên hệ với các nước đi trước để đảm bảo hiệu quả đầu tư và bảo đảm các yếu tố kỹ thuật và khai thác tối đa của toàn tuyến.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phương án nào cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam?,Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc lựa chọn tốc độ đường sắt tốc độ cao cần dựa trên những yếu tố nào?