DHA chuyển giao quyền lãnh đạo trước ĐHĐCĐ 2024

DHA có biến động nhân sự cấp cao trước thềm ĐHĐCĐ 2024
DHA miễn nhiệm ông Trịnh Tiến Bảy và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương làm Tổng Giám đốc từ ngày 13/3/2024. Xem chi tiết thay đổi lãnh đạo và kết quả kinh doanh của DHA.

DHA chuyển giao quyền lãnh đạo trước ĐHĐCĐ 2024

Mới đây, CTCP Hóa An (MCK: DHA) đã có sự thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo. Ông Trịnh Tiến Bảy đã bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Lương đã được bổ nhiệm vào vị trí này. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 13/3/2024.

Thay đổi này đã được Hội đồng quản trị của DHA thông qua. Cả hai cá nhân trên đều là thành viên của Hội đồng quản trị.

Thông tin về ông Nguyễn Văn Lương

Thông tin từ Báo cáo thường niên 2022 cho biết, ông Nguyễn Văn Lương có trình độ Thạc sĩ kinh tế và Cử nhân quản trị kinh doanh. Ngoài công việc tại DHA, ông còn là thành viên Hội đồng quản trị của hai công ty niêm yết khác là CTCP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC) và CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (MCK: D2D).

Về sở hữu cổ phiếu, ông Nguyễn Văn Lương hiện đang nắm giữ 182.440 cổ phiếu DHA, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,24%. Tuy nhiên, ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của SZC và D2D.

Thay đổi Tổng Giám đốc và ĐHĐCĐ 2024

Thay đổi Tổng Giám đốc của DHA diễn ra trong bối cảnh công ty chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Sự kiện này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 25/4, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/3.

Kết quả kinh doanh của DHA

Về tình hình kinh doanh, DHA đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 375 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 3% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng của công ty đã tăng đáng kể lên 96 tỷ đồng, tăng 83% so với năm trước đó. Đây là mức lãi lớn nhất trong 3 năm qua. Với kết quả này, DHA đã vượt qua 33% kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023.

Trên thực tế, việc thay đổi lãnh đạo có thể tạo ra sự thay đổi trong chiến lược và quyết định kinh doanh của DHA. Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới sẽ cung cấp một nền tảng để các cổ đông thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của công ty.

DHA trong ngành công nghiệp hóa chất

DHA đang hoạt động trong ngành công nghiệp hóa chất và đã có sự phát triển ổn định trong những năm qua. Sự thay đổi lãnh đạo có thể là cơ hội để công ty định hình lại chiến lược và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Cổ phiếu DHA trên thị trường chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHA đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Sự thay đổi lãnh đạo có thể tạo ra tín hiệu tích cực cho thị trường và đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của DHA.

Trên tổng thể, việc thay đổi lãnh đạo của DHA là một sự kiện quan trọng và đáng chú ý. Cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2023, công ty đang chuẩn bị cho một tương lai sáng hơn và tiếp tục đóng góp vào ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai là người được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của DHA?,DHA đã đạt được kết quả kinh doanh như thế nào trong năm 2023?