Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội: Khả thi hay không?

Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội: Khả thi hay không?

Việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội đang gây tranh cãi. Chuyên gia cho rằng điều này cần thiết để giảm tải cho khu vực nội đô và tạo không gian cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc di dời cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo kết nối giao thông và chất lượng đào tạo.

Việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô Hà Nội

Việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô Hà Nội đang là một vấn đề gây tranh cãi trong dự thảo quy hoạch Thủ đô. Mục tiêu của việc di dời này là giảm tải cho khu vực nội đô và tạo không gian cho các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Chuyên gia cho rằng việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô là cần thiết

Chuyên gia cho rằng việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô là cần thiết để giảm áp lực đối với khu vực này. PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết việc tập trung quá nhiều sinh viên trong khu vực nội đô gây ra nhiều vấn đề, bao gồm cả việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc di dời không có nghĩa là loại bỏ các trường đại học ở trung tâm, mà là tạo ra không gian cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi tạo. Khu vực học tập chung của sinh viên sẽ được chuyển lên cơ sở thứ hai, đảm bảo sự kết nối giữa khu vực mới và khu vực cũ.

Đề xuất quy hoạch cơ sở thứ hai của các trường đại học

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết dự thảo quy hoạch Thủ đô dự báo sẽ có tới 1,1 triệu sinh viên đại học tại Hà Nội vào năm 2030. Để giảm mật độ sinh viên và tạo không gian cho nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đề xuất quy hoạch cơ sở thứ hai của các trường đại học tại Khu đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc và văn hóa nghệ thuật Sơn Tây.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng việc di dời các trường đại học

Tuy nhiên, việc di dời các trường đại học cần được cân nhắc kỹ lưỡng. PGS.TS Hoàng Văn Cường lưu ý rằng việc di dời đồng nghĩa với việc tạo ra hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện giữa Hòa Lạc và trung tâm thủ đô Hà Nội. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng việc di dời không có nghĩa là loại bỏ các trường đại học ở trung tâm, mà là tạo ra không gian cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi tạo.

Việc di dời các trường đại học theo khu vực và gắn với các trục phát triển và thành phố vệ tinh

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cũng đồng ý rằng việc di dời các trường đại học theo khu vực và gắn với các trục phát triển và thành phố vệ tinh là hợp lý. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cần cân nhắc lại tính pháp lý của việc xây dựng "cơ sở 2" của một trường đại học. Vì khác với phân hiệu trường đại học, "cơ sở 2" lại có tư cách pháp nhân. Do đó, việc quy hoạch vùng Thủ đô cần lưu ý đến khoảng cách địa lý giữa các cơ sở của một trường đại học.

Việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội

Việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội là một quyết định quan trọng trong quy hoạch giáo dục đào tạo của Thủ đô. Việc này sẽ giúp giảm áp lực cho khu vực nội đô và tạo không gian cho các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc di dời cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo kết nối giao thông và chất lượng đào tạo.

[question] Theo dự thảo Quy hoạch Thủ đô, việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô có được coi là khả thi không?,Quy hoạch Thủ đô dự báo quy mô sinh viên dự kiến sẽ tăng lên bao nhiêu vào năm 2030?