Diễn biến cổ phiếu đáng quan tâm tuần qua

Nhìn lại diễn biến cổ phiếu đáng quan tâm trong tuần qua và nhận định của các công ty chứng khoán về tình hình thị trường.

Nhóm cổ phiếu dầu khí

Đã có một tuần đầy biến động thành công và đua nhau khởi sắc, trái với diễn biến thị trường chung và các cổ phiếu khác. Cùng nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về các cổ phiếu đáng quan tâm trong tuần qua.

Cổ phiếu DCM và VCBS:

Công ty chứng khoán BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu DCM với giá mục tiêu là 40.500 đồng/cổ phiếu. BVSC cho rằng cổ phiếu DCM đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn so với mức trung bình ngành phân bón. Từ phân tích chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC kỳ vọng cổ phiếu DCM sẽ có tỷ suất sinh lời ổn định và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2024-2028.

Trong khi đó, VCBS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DCM và đưa ra giá mục tiêu là 36.424 đồng/CP. VCBS sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF để đưa ra đánh giá về cổ phiếu DCM.

Trong tuần qua, cổ phiếu DCM đã ghi nhận những nhịp điều chỉnh sau một tuần tăng khá tốt đầu tháng 9. Giá cổ phiếu DCM giảm nhẹ 100 đồng (-0,3%) từ mức 33.850 đồng/CP xuống 33.750 đồng/CP.

Cổ phiếu GVR:

Công ty chứng khoán KBSV khuyến nghị mua cho cổ phiếu GVR với giá mục tiêu là 26.700 đồng/CP. KBSV cho rằng cổ phiếu GVR có tiềm năng tăng giá và đã có tuần rung lắc khi giá đang ở vùng cao nhất từ đầu năm 2023.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu GVR giảm nhẹ 100 đồng (-0,44%) từ mức 22.700 đồng/CP xuống 22.600 đồng/CP.

Cổ phiếu PHR:

Công ty chứng khoán MBS khuyến nghị mua cho cổ phiếu PHR với giá mục tiêu là 60.900 đồng/CP. MBS cho rằng cổ phiếu PHR có tiềm năng dài hạn trong bối cảnh ngành bất động sản KCN đang có dấu hiệu khởi sắc.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu PHR giảm 300 đồng (-0,6%) từ mức 50.000 đồng/CP xuống 49.700 đồng/CP.

Cổ phiếu PVS:

Công ty chứng khoán BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu PVS và nâng giá mục tiêu lên 43.200 đồng/CP. BVSC cho rằng cổ phiếu PVS có tiềm năng tăng giá sau khi điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng xây dựng tại dự án Lô B và bổ sung dự án Baltica 2 vào mô hình định giá.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu PVS tăng 2.300 đồng (+6,2%) từ mức 37.100 đồng/CP lên 39.400 đồng/CP.

Cổ phiếu GAS:

Công ty chứng khoán KBSV khuyến nghị mua cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu là 118.800 đồng/CP. KBSV sử dụng phương pháp định giá FCFF và P/E để đưa ra đánh giá về cổ phiếu GAS.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu GAS tăng 7.400 đồng (+7,24%) từ mức 102.200 đồng/CP lên 109.600 đồng/CP.

Cổ phiếu BSR:

Công ty chứng khoán KBSV khuyến nghị mua cho cổ phiếu BSR với giá mục tiêu là 24.100 đồng/CP. KBSV cho rằng cổ phiếu BSR có tiềm năng tăng giá và đã bứt phá lên đỉnh một năm trong tuần qua.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu BSR tăng 1.500 đồng (+7,25%) từ mức 20.700 đồng/CP lên 22.200 đồng/CP.

Cổ phiếu VRE:

Công ty chứng khoán KBSV và BSC đều khuyến nghị mua cho cổ phiếu VRE. KBSV đưa ra giá mục tiêu là 38.400 đồng/CP, trong khi BSC nâng mức giá mục tiêu lên 38.900 đồng/CP.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu VRE giảm 1.200 đồng (-4,05%) từ mức 29.600 đồng/CP xuống 28.400 đồng/CP.

Cổ phiếu NKG:

Công ty chứng khoán MBS khuyến nghị mua cho cổ phiếu NKG với giá mục tiêu là 26.150 đồng/CP. MBS cho rằng cổ phiếu NKG có tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu NKG giảm 350 đồng (-1,6%) từ mức 21.850 đồng/CP xuống 21.500 đồng/CP.

Cổ phiếu AST:

Công ty chứng khoán BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu AST với giá mục tiêu là 69.800 đồng/CP. BVSC sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF để đưa ra đánh giá về cổ phiếu AST.

Trong tuần qua, giá cổ phiếu AST giảm 2.400 đồng (-3,97%) từ mức 60.400 đồng/CP xuống 58.000 đồng/CP.

Cổ phiếu POW:

Công ty chứng khoán KBSV khuyến nghị mua cho cổ phiếu POW với giá mục tiêu là 15.400 đồng/CP. KBSV sử dụng phương pháp định giá SOTP để đưa ra đánh

VNIndex 1,227.36 3.55 0.29%
HNX 252.76 0.9 0.36%
UPCOM 93.76 0.11 0.12%
[question] Các công ty chứng khoán đã khuyến nghị gì về cổ phiếu DCM và GVR?,Cổ phiếu nào đã có tuần giao dịch tốt nhất trong số những cổ phiếu được đề cập?