Diễn biến giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/7-4/8: MSB tăng mạnh, VNZ vẫn bị bán ròng

Tuần qua, khối ngoại đã mua ròng mạnh cổ phiếu MSB và tiếp tục bán ròng cổ phiếu VNZ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khối ngoại tiếp tục gây chú ý trong tuần giao dịch từ ngày 31/7 đến 4/8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trái với dòng tiền trong nước sôi động giúp thị trường có tuần giao dịch khởi sắc và tiếp tục phá đỉnh mới, khối ngoại đã bán ròng tới hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó nhân tố tạo đột biến vẫn là cổ phiếu VNZ.

Diễn biến giao dịch trên sàn HOSE:

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 12,19 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 60,02 tỷ đồng, tăng 65,25% về lượng nhưng giảm 92,43% về giá trị so với tuần trước. Cụ thể, khối này mua vào 287,25 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.811,19 tỷ đồng; ngược lại, bán ra 275,06 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 7.751,17 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch trên sàn HNX:

Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trong 4 phiên và bán ròng trong 1 phiên duy nhất ngày 1/8. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 2,04 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 65,25 tỷ đồng, giảm 62% về lượng nhưng tăng 23,86% về giá trị so với phiên trước. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 6,92 triệu đơn vị, giá trị 183,78 tỷ đồng; ngược lại, bán ra 4,88 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 118,53 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch trên sàn UPCoM:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng trong 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên tới 1.636,97 tỷ đồng, tăng mạnh 161,42% về lượng và tăng 18,97% về giá trị so với tuần trước. Cụ thể, khối ngoại mua vào 1,88 triệu đơn vị, giá trị đạt 64,11 tỷ đồng; ngược lại, bán ra 12,46 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 1.701,08 tỷ đồng.

Tổng kết tuần giao dịch:

Tuần qua, giao dịch từ ngày 31/7 đến 4/8 trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đã mua ròng 3,66 triệu đơn vị, giảm 57,98% so với tuần trước từ 24-28/7. Tuy nhiên, tổng giá trị bán ròng vẫn đạt 1.511,7 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 185% so với tuần trước (bán ròng 530,37 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trong tuần giao dịch từ 31/7 đến 4/8, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSB với khối lượng đạt hơn 42,34 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 589,59 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khi giao dịch khớp lệnh mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu MSB trước đó đã liên tiếp bị bán ròng mạnh nhất trong 2 tuần trước. Cụ thể, tuần từ 17-21/7 đã bán ròng 20,58 triệu cổ phiếu MSB, tổng giá trị bán ròng đạt 269,17 tỷ đồng và tuần 24-28/7 đã bán ròng 22,37 triệu cổ phiếu MSB, giá trị bán ròng đạt 304,95 tỷ đồng.

Cổ phiếu DCM là cổ phiếu được mua ròng mạnh thứ hai trong tuần với khối lượng mua ròng đạt 7,98 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 258,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng bán ròng hơn 14,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 396,85 tỷ đồng. Cổ phiếu VIC cũng bị bán ròng mạnh với khối lượng bán ròng 3,97 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 222,29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu IDC với giá trị đạt 69,76 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,45 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu SHS dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 2,1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 32,6 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng 874.000 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 43,83 tỷ đồng.

Tuy nhiên, yếu tố chính khiến giao dịch khối ngoại vẫn bán ròng mạnh mẽ trong tuần này vẫn là cổ phiếu VNZ. Cổ phiếu này đã bị bán ròng hơn 1,72 triệu đơn vị trong phiên 1/8, với tổng giá trị bán ròng lên tới gần 1.292 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

60.487.920

50.583.170

9.904.750

1.520.440

1.427.050

93.390

1/8

62.683.910

69.825.590

-7.141.680

1.691.570

1.977.740

-286.170

2/8

76.158.960

59.417.150

16.741.810

1.917.470

1.765.810

151.660

3/8

37.328.090

48.889.970

-11.561.880

1.108.380

1.186.550

-78.170

4/8

50.590.910

46.340.220

4.250.690

1.573.330

1.394.020

179.310

Tổng

287.249.790

275.056.100

12.193.690

7.811.190

7.751.170

60.020

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

2.856.460

610.830

2.245.630

54.170

12.440

41.730

1/8

653.560

1.815.850

-1.162.290

17.720

74.120

-56.400

2/8

1.430.710

596.510

834.200

51.370

10.220

41.150

3/8

1.299.320

967.810

331.510

45.400

10.030

35.370

4/8

679.530

885.980

-206.450

15.120

11.720

3.400

Tổng

6.919.580

4.876.980

2.042.600

183.780

118.530

65.250

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

737.070

1.690.550

-953.480

23.140

68.090

-44.950

1/8

473.490

2.914.650

-2.441.160

17.060

1.330.520

-1.313.460

2/8

122.250

3.151.220

-3.028.970

2.920

127.290

-124.370

3/8

239.810

1.864.170

-1.624.360

10.560

65.170

-54.610

4/8

309.400

2.842.420

-2.533.020

10.430

110.010

-99.580

Tổng

1.882.020

12.463.010

-10.580.990

64.110

1.701.080

-1.636.970

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần giao dịch từ ngày 31/7-4/8?,Trên sàn HNX, cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần này?