Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: Tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: Tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: Tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực nội sinh và tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhiều nền kinh tế lớn, bao gồm các đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam, đang gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và thậm chí rơi vào suy thoái.

Trên thị trường trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, nhưng tăng trưởng kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Một số động lực tăng trưởng đã suy giảm và các lĩnh vực như thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản đang tiềm ẩn không ít rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Để ứng phó với tình hình này, cần có giải pháp ngắn hạn và căn cơ có tầm chiến lược lâu dài để tăng cường năng lực nội sinh và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Điều này giúp Việt Nam tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tăng cường và phát huy nội lực, tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn, tận dụng ngoại lực hiệu quả và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng.

Chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" đã được lựa chọn với sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trở thành trọng tâm của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023.

Diễn đàn này sẽ tập trung vào việc trao đổi và thảo luận về nhiều vấn đề trong nền kinh tế.

Thứ nhất

Diễn đàn sẽ làm rõ bối cảnh quốc tế, các căng thẳng, xung đột và xu hướng dịch chuyển địa kinh tế. Điều này bao gồm cả thách thức mới đối với phục hồi và phát triển của kinh tế thế giới, chính sách kinh tế của các nước lớn và tác động của chúng đến Việt Nam.

Thứ hai

Diễn đàn sẽ đánh giá toàn diện và khách quan tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023. Điều này bao gồm việc nhận diện các rào cản và nút thắt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bao gồm các vấn đề về thị trường đầu vào-đầu ra, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Các rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính-tiền tệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, lao động việc làm, y tế và an sinh xã hội cũng sẽ được xem xét.

Thứ ba

Diễn đàn sẽ rà soát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua. Đặc biệt, sẽ tập trung vào Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 cũng sẽ được xem xét để đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Cuối cùng

Diễn đàn sẽ đề xuất các dư địa và tiềm năng phát triển. Đồng thời, sẽ đề xuất các giải pháp và chính sách để khơi thông nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội. Các ưu tiên và phương thức điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong việc phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội cũng sẽ được đề cập.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ cung cấp thông tin hữu ích để đưa ra quyết định quan trọng về phát triển đất nước. Các ý kiến và tham luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra các nội dung thuộc chức năng của họ.

[question] Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ tập trung vào những vấn đề nào?,Ý nghĩa của ý kiến và tham luận tại Diễn đàn đối với Quốc hội là gì?