Điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung: Vấn đề pháp lý và khó khăn triển khai

Bộ Công Thương đề xuất giải quyết vấn đề pháp lý cho việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung, nhưng vẫn chưa có cơ sở pháp lý đủ để giao cho EVN và các doanh nghiệp triển khai. Bộ cũng yêu cầu rà soát các dự án điện mặt trời tập trung theo quy hoạch để đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng.

Điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung là hai nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng để phát triển ngành điện lực tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án trong lĩnh vực này vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn do vấn đề pháp lý chưa rõ ràng.

Không rõ ràng về hành lang pháp lý

Theo Bộ Công Thương, việc xác định cụ thể dự án và doanh nghiệp trong nước triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm gặp nhiều khó khăn. Đó là hành lang pháp lý cho phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng, chưa phê duyệt Quy hoạch không gian biển quốc gia và chưa có căn cứ xác định phạm vi quản lý biển. Đồng thời, pháp luật về đầu tư cũng chưa quy định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điện gió ngoài khơi.

Vì vậy, Bộ Công Thương khẳng định chưa có cơ sở pháp lý để giao cho EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án điện gió ngoài khơi. Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực sửa đổi đã đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư để quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi.

Đối với điện mặt trời tập trung, cũng chưa xác định được danh mục dự án

Trong dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh rằng vấn đề pháp lý cho việc triển khai điện mặt trời tập trung cũng chưa rõ ràng. Chưa có danh mục dự án cụ thể được xác định.

Tuy nhiên, đã có một số dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch và đang trong quá trình đầu tư. Hiện có 23 dự án hoặc phần dự án điện mặt trời với tổng công suất 2.330,26 MW đã được phê duyệt quy hoạch và đang triển khai ở các mức độ khác nhau.

Để giải quyết vấn đề pháp lý và đảm bảo tiến độ triển khai

Trước mắt, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao EVN và các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, khảo sát về các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi có đủ cơ sở pháp lý để các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư.

Đối với điện mặt trời tập trung, Bộ yêu cầu rà soát các dự án theo quy hoạch để đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 9/11 địa phương có dự án điện mặt trời tập trung đã giao chủ đầu tư phản hồi bằng văn bản, các thông tin đánh giá đối với các dự án chưa đầy đủ. Do đó, Bộ Công thương cho rằng chưa đủ cơ sở để xem xét tiến độ cụ thể trong dự thảo kế hoạch này.

Để giải quyết vấn đề pháp lý và đảm bảo tiến độ triển khai, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư và xây dựng Luật Điện lực sửa đổi. Qua đó, hy vọng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng và thuận lợi cho việc triển khai các dự án điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

[question] Các khó khăn gặp phải trong việc triển khai các dự án điện gió ngoài khơi là gì?,Hiện tại, liệu đã có danh mục dự án điện mặt trời tập trung được xác định chưa?