Điện mặt trời mái nhà: Bộ Công Thương đề xuất chính sách mới

Điện mặt trời mái nhà: Bộ Công Thương đề xuất chính sách mới

Bộ Công Thương đưa ra đề xuất mới về chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở và cơ quan công sở. Chính sách này khuyến khích việc tự sử dụng điện mặt trời mái nhà và không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Điện mặt trời mái nhà đã trở thành một giải pháp phát triển năng lượng tái tạo phổ biến tại Việt Nam. Với tiềm năng lớn và lợi ích môi trường, việc khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà là một ưu tiên hàng đầu của Bộ Công Thương.

Quy định mới được đưa ra trong dự thảo về nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở và cơ quan công sở. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất chính sách khuyến khích việc tự sử dụng điện mặt trời mái nhà và không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Điện mặt trời mái nhà "tự sản tự tiêu" sẽ không được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, các trường hợp điện mặt trời mái nhà liên kết với hệ thống điện quốc gia sẽ được áp dụng các cơ chế khuyến khích, bao gồm ưu đãi thuế, phí và lệ phí theo quy định.

Theo dự thảo, tổng quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở và cơ quan công sở trên cả nước đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 2.600MW hoặc tương đương 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Ông/Bà [Name], người phát ngôn của Bộ Công Thương, cho biết: "Nguồn điện mặt trời mái nhà 'tự sản tự tiêu' là tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia, không đấu nối, liên kết với lưới điện quốc gia thì công suất phát triển có thể không giới hạn."

Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất đưa nội hàm “tự sản, tự tiêu” vào chương trình xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) để tạo hành lang pháp lý áp dụng trong thực tiễn, dễ quản lý, kiểm tra và giám sát.

Dự thảo này chỉ áp dụng khuyến khích phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở và cơ quan công sở có liên kết với lưới điện quốc gia mà không phải thực hiện thỏa thuận đấu nối. Các trường hợp này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế, phí và lệ phí theo quy định.

Ông/Bà [Name] cũng nhấn mạnh: "Việc liên kết với lưới điện quốc gia là giải pháp tối ưu nhất cho sự phát triển điện mặt trời mái nhà. Khi không có bức xạ mặt trời, hệ thống điện mặt trời mái nhà không nhận được năng lượng, do đó cần hệ thống lưới điện quốc gia cung cấp lượng điện thiếu hụt để duy trì hoạt động."

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã lắp đặt khoảng 200 MWp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đây là một con số đáng chú ý và cho thấy sự phát triển nhanh chóng của nguồn điện mặt trời mái nhà tại đất nước.

Bộ Công Thương kiến nghị có cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở và cơ quan công sở để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, nhưng được nối lưới với hệ thống điện quốc gia. Các đối tượng khác như điện mặt trời tự sản, tự tiêu, điện mặt trời trên mái nhà xưởng, khu công nghiệp sẽ thực hiện theo cơ chế và chính sách khác, ví dụ như mua bán điện trực tiếp.

Với đề xuất mới này, Bộ Công Thương hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự phát triển bền vững của điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. Việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo sẽ không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giúp giảm chi phí điện cho người dân và doanh nghiệp."

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy định mới của Bộ Công Thương về điện mặt trời mái nhà là gì?,Mục tiêu phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà là gì đến năm 2030?