Điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp: Vấn đề chưa được ưu tiên

Điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp: Vấn đề chưa được ưu tiên

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp vẫn chưa được ưu tiên

Điện mặt trời mái nhà là một nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp vẫn chưa được ưu tiên và gặp nhiều khó khăn.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII)

đã xác định mục tiêu phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu lên đến 2.600 MW vào năm 2030.

Tuy nhiên, quy hoạch này chỉ tập trung vào điện mặt trời mái nhà ở nhà dân và cơ quan công sở, chưa đề cập đến khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và các công trình công cộng khác.

Theo Bộ Công Thương

việc chưa đưa ra cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp không phải là cấm, mà chỉ là chưa được ưu tiên phát triển ngay.

Điều này cần được xem xét và tính toán kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố kỹ thuật và an toàn của hệ thống điện.

Một trong những yếu tố quan trọng là khả năng ổn định và liên tục của nguồn điện.

Các khu công nghiệp, bệnh viện và trường học đều cần nguồn điện chất lượng ổn định và liên tục để đảm bảo hoạt động sản xuất và học tập.

Điện mặt trời mái nhà, với tính chất phụ thuộc vào thời tiết, không thể đảm bảo cung cấp điện liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp cũng đòi hỏi đầu tư quy mô lớn và nhiều yếu tố kỹ thuật.

Điều này bao gồm vốn đầu tư, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, trạm biến áp, đường dây truyền tải nội bộ, quản lý và nhân sự vận hành.

Ngoài ra, còn cần đảm bảo chất lượng điện, lưu trữ điện và các điều kiện kết nối với lưới điện quốc gia.

Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia

việc sản xuất điện phụ thuộc vào thời tiết có thể gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Trong khi nguồn điện mặt trời không có sẵn, lưới điện quốc gia vẫn phải đảm bảo cung cấp điện đủ cho nhu cầu sử dụng.

Điều này đòi hỏi công tác điều độ và vận hành lưới điện phải được thực hiện một cách an toàn và ổn định.

Tuy nhiên, việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn là mục tiêu của Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon.

Bộ Công Thương đang xem xét mở rộng đối tượng hưởng chính sách ưu đãi trong tương lai, bao gồm trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các công trình công cộng khác.

Ông/Bà Nguyễn Văn A, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết: "Việc phát triển điện mặt trời mái nhà cần được quản lý và giám sát để đảm bảo an toàn và an ninh của hệ thống điện quốc gia.

Điều này đồng nghĩa với việc phải tuân thủ quy hoạch và điều kiện thực tế từng giai đoạn để đảm bảo lợi ích chung của đất nước".

Trong tương lai, khi hệ thống điện phát triển thêm nhiều nguồn điện chạy nền và có khả năng tích hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo, việc phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu công nghiệp sẽ trở nên khả thi hơn.

Tuy nhiên, hiện tại, việc này vẫn cần được xem xét và tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống điện quốc gia.

[question] Bộ Công Thương đã đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà ở đâu?,Tại sao việc phát triển điện mặt trời mái nhà cần được kiểm soát?