Điện thiếu ở miền Bắc ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài

Thiếu điện ở miền Bắc đang gây lo lắng cho nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến việc thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp. Vị trí, nguồn nhân lực và hạ tầng là những yếu tố quan trọng nhất mà doanh nghiệp quan tâm.

Thiếu điện ở miền Bắc đang gây ra những lo ngại đối với nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến việc thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp.

Điều này được ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng Giám đốc KPMG, một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, lưu ý khi ông nói: "Việc thiếu điện như vừa rồi ở miền Bắc ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, họ rất lo lắng. Cho nên các khu công nghiệp muốn thu hút được đầu tư nước ngoài thì cần quảng bá được việc chúng ta có sức mạnh trong đảm bảo nguồn điện ổn định".

Vị trí, nguồn nhân lực và hạ tầng là những yếu tố quan trọng nhất mà các doanh nghiệp FDI quan tâm khi đầu tư vào các khu công nghiệp.

Điều này được nhấn mạnh bởi ông Ái khi ông cho biết: "Qua khảo sát 200 doanh nghiệp FDI, yếu tố được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu là vị trí, tiếp đến là nguồn nhân lực, rồi đến hạ tầng, điện nước".

Theo Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 10/2023, cả nước đã có 413 khu công nghiệp được thành lập. Trong số đó, có 295 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng hơn 92.000 ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 63.000 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các khu công nghiệp cả nước đạt khoảng 51.800 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 57,8%. Nếu tính riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 72,9%.

Bà Hiếu cũng nhấn mạnh rằng các khu công nghiệp đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng cân bằng về kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh. Trong tương lai, chủ trương chung là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các khu công nghiệp và khu kinh tế trên cả nước phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả, đặc biệt là đối với các mô hình mới như khu công nghiệp sinh thái.

Việc thiếu điện đang là một vấn đề cấp bách mà cần được giải quyết để đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp. Các chính sách và biện pháp cần được đưa ra để đảm bảo nguồn điện ổn định và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc thiếu điện ở miền Bắc ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài?,Theo khảo sát, yếu tố gì được doanh nghiệp FDI ưu tiên hàng đầu khi đầu tư vào KCN?