Điện thoại thông minh: Hơn một nửa dân số thế giới sở hữu

Điện thoại thông minh: Hơn một nửa dân số thế giới sở hữu

GSMA tiết lộ rằng hơn một nửa dân số thế giới sở hữu điện thoại thông minh vào cuối năm 2022, với hầu hết trong số họ sử dụng dịch vụ Internet di động.

Hơn một nửa dân số thế giới sở hữu điện thoại thông minh

Theo một báo cáo mới nhất từ Hiệp hội GSM (GSMA), hơn một nửa dân số thế giới sở hữu điện thoại thông minh vào cuối năm 2022. Trong tổng số 4,6 tỷ người sử dụng dịch vụ Internet di động, gần 4 tỷ người đã sử dụng điện thoại thông minh.

Chia sẻ về báo cáo Tình trạng kết nối Internet di động hàng năm

GSMA đã công bố số liệu cho thấy lần đầu tiên tổ chức này chia số lượng sử dụng Internet di động theo loại thiết bị. Trong đó, hầu hết người dùng Internet di động đã sử dụng điện thoại thông minh, chỉ còn một số nhỏ sử dụng điện thoại phổ thông.

Tốc độ tăng trưởng sử dụng Internet di động đã chậm lại

GSMA cũng lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng sử dụng Internet di động đã chậm lại. Mặc dù tỷ lệ thâm nhập Internet di động của dân số toàn cầu đã tăng từ 55% vào cuối năm 2021 lên 57% vào cuối năm 2022, chỉ có hơn 3/4 số người sử dụng Internet di động mới đến từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Phạm vi phủ sóng Internet di động vẫn "tương đối không thay đổi"

GSMA cũng đã nhấn mạnh rằng phạm vi phủ sóng Internet di động vẫn "tương đối không thay đổi" trong năm 2021, với 95% dân số toàn cầu được phủ sóng. Tuy nhiên, vẫn còn những người không có khả năng kết nối chủ yếu ở khu vực nông thôn và dân cư thưa thớt. Một yếu tố quan trọng được xác định là khoảng cách sử dụng, trong đó người dùng được bao phủ bởi mạng nhưng không truy cập được vào nó.

23% người từ 18 tuổi trở lên vẫn "không sử dụng Internet di động mặc dù được phủ sóng bởi mạng băng thông rộng di động"

Theo GSMA, mặc dù khoảng cách này đang thu hẹp dần, 23% người từ 18 tuổi trở lên vẫn "không sử dụng Internet di động mặc dù được phủ sóng bởi mạng băng thông rộng di động". Tổ chức này cho biết rằng phần lớn những người sống trong vùng phủ sóng băng thông rộng di động nhưng không sử dụng nó chưa sở hữu điện thoại di động.

Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số là chủ đề trọng tâm của sự kiện MWC Kigali 2023 của GSMA

Việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số được coi là chủ đề trọng tâm của sự kiện MWC Kigali 2023 của GSMA, dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/10 tới. Sự kiện này sẽ tập trung vào việc tăng cường quyền truy cập Internet di động và đảm bảo rằng mọi người trên toàn cầu đều có cơ hội sử dụng công nghệ di động tiên tiến.

[question] Theo báo cáo của GSMA, có bao nhiêu người sử dụng dịch vụ Internet di động vào cuối năm 2022?,Tại sao tốc độ tăng trưởng của việc sử dụng Internet di động đã chậm lại?