Điều chỉnh giá bán lẻ điện: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Điều chỉnh giá bán lẻ điện: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển ngành điện.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất nhiệt điện biến động không đều, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện theo thực tế giá nguyên liệu là cần thiết.

Theo dự thảo quyết định mới của Bộ Công Thương, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng kể từ lần điều chỉnh gần nhất.

Ông Nguyễn Bích Lâm, chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã chia sẻ ý kiến về nội dung này.

Theo ông, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng sẽ giúp giảm bất cập giữa giá thành sản xuất và giá bán lẻ điện, từ đó giúp doanh nghiệp và hộ gia đình điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện. Đồng thời, việc giảm thời gian điều chỉnh giá cũng sẽ truyền tín hiệu giá điện điều chỉnh theo cơ chế thị trường, giúp giảm thiểu lạm phát kỳ vọng khi giá điện biến động.

Trong thực tế, giá nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất điện thường biến động nhanh chóng.

Ví dụ, giá than dùng cho sản xuất điện năm 2022 tăng 264% và giá xăng dầu tăng 143% so với năm 2021. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá than giảm 19,79%, giá xăng dầu giảm 12,05%, và giá khí hoá lỏng giảm 17,31% so với cùng kỳ năm trước.

Với tỷ trọng nhiệt điện than, khí và dầu chiếm 43,5% tổng sản lượng điện của nền kinh tế, giá nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất điện sẽ quyết định giá bán lẻ điện bình quân cho sản xuất và tiêu dùng. Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng sẽ giúp đảm bảo giá điện phản ánh đúng quy luật cung cầu trên thị trường.

Hiện nay, việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện kịp thời và phù hợp đã gây lỗ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Năm 2022, do không điều chỉnh giá điện, EVN đã lỗ trên 26.400 tỷ đồng. Nếu giá bán lẻ điện không được điều chỉnh kịp thời ở mức phù hợp, ngành điện sẽ chịu khoản lỗ rất lớn, ảnh hưởng đến bảo toàn vốn Nhà nước tại EVN và khả năng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế.

Việc giảm thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện từ 6 tháng xuống còn 3 tháng là cần thiết và phù hợp với thực tế giá nguyên liệu đầu vào của nhiệt điện.

Điều này sẽ giúp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển ngành điện.

Đồng thời, việc phân cấp và phân quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện cũng là một phương pháp phù hợp.

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, EVN sẽ được điều chỉnh giá bán điện trong một biên độ nhất định, trong khi Bộ Công Thương sẽ quyết định điều chỉnh giá trong biên độ khác. Điều này sẽ tạo sự chủ động cho ngành điện trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng cũng sẽ thúc đẩy phát triển thị trường điện minh bạch và cạnh tranh.

Điện là mặt hàng chiến lược quan trọng, và việc có giá điện hợp lý sẽ đảm bảo ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế bền vững.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng là một bước quan trọng để hướng tới thị trường điện minh bạch, cạnh tranh.

Điều này sẽ thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế và đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và nhanh chóng là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển ngành điện.

Điều này sẽ đảm bảo giá điện phản ánh đúng quy luật cung cầu trên thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng điện.

[question] Tại sao việc điều chỉnh giá bán lẻ điện linh hoạt và tăng cường tính minh bạch trong thị trường điện được cho là cần thiết?,Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá bán lẻ điện?