Điều gì đã khiến doanh thu của công ty phân phối Samsung, Apple giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm?

Doanh thu của công ty chuyên phân phối các sản phẩm Samsung, Apple xuống mức thấp nhất trong 4 năm
Công ty phân phối sản phẩm Samsung và Apple ghi nhận doanh thu thấp nhất trong 4 năm với giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Tìm hiểu nguyên nhân gây suy yếu doanh thu của công ty.

Điều gì đã khiến doanh thu của công ty phân phối Samsung, Apple giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm?

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã PSD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 1.712 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp co lại đáng kể từ 5,1% cùng kỳ năm trước xuống còn 4%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 70 tỷ đồng, giảm gần 35% so với quý 4/2022.

Doanh thu tài chính và lợi nhuận ròng

Doanh thu tài chính tăng 13% so với quý 4/2022, lên gần 29 tỷ đồng trong khi các chi phí (tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp) phát sinh đều được tiết giảm. Nhờ đó, lợi nhuận ròng quý 4 của PSD tăng gần 72% so với cùng kỳ 2022, đạt mức 23 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây suy yếu doanh thu

Sức mua đối với các sản phẩm Samsung và Apple suy yếu trong phần lớn thời gian của năm 2023 có thể là một trong những nguyên nhân chính. Trong suốt năm 2023, công ty phân phối này ghi nhận doanh thu đạt 6.764 tỷ đồng, giảm gần 22% so với năm 2022 và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 63 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2022 và chỉ thực hiện được khoảng một nửa kế hoạch cả năm đề ra.

Tài sản và nợ phải trả

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt 3.145 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ tồn kho, từ 1.429 tỷ hồi đầu năm xuống còn 864 tỷ đồng. Ngược lại, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) lại tăng từ mức 674 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần nghìn tỷ, chiếm 1/3 tổng tài sản.

Thời điểm 31/12/2023, công ty cũng đang đi vay ngân hàng ngắn hạn hơn 1.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, tương đương một nửa tổng nguồn vốn. Ngoài ra, công ty đã tích luỹ được gần 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023.

Tổng kết

Mặc dù công ty phân phối Samsung và Apple đã ghi nhận doanh thu thấp nhất trong 4 năm, nhưng việc tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng các biện pháp phù hợp có thể giúp công ty phục hồi và tăng trưởng trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao doanh thu của PSD giảm trong năm 2023?,Lợi nhuận của PSD tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước?