Digiworld chạy vay ngân hàng 800 tỷ đồng không cần tài sản đảm bảo

Digiworld muốn vay ngân hàng 800 tỷ đồng không có tài sản bảo đảm
Digiworld đã đề xuất vay 800 tỷ đồng từ Ngân hàng Techcombank mà không cần tài sản đảm bảo. Điều này nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh công nghệ và hàng tiêu dùng nhanh.

Digiworld - công ty cổ phần Thế Giới Số (MCK: DGW) vừa thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn từ Ngân hàng Techcombank.

Phương án vay được Hội đồng quản trị Digiworld thông qua là vay tối đa 800 tỷ đồng từ Ngân hàng Techcombank trong vòng 4 tháng, theo từng hợp đồng vay. Đáng chú ý là vốn vay này không yêu cầu tài sản đảm bảo.

Mục đích của việc vay này là để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở thư tín mua bán hàng hóa/nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng nhanh và chăm sóc sức khỏe của công ty.

Lãi suất của khoản vay sẽ được xác định theo quy định của Ngân hàng Techcombank tại từng giai đoạn. Digiworld sẽ sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác để trả nợ.

Các thành viên của Digiworld cam kết sẽ sử dụng toàn bộ nguồn thu và tài sản để ưu tiên trả nợ cho Ngân hàng Techcombank theo lịch trình đã được định trước, trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, Digiworld cũng cam kết rằng nếu không thể trả nợ vì bất kỳ lý do gì, công ty sẽ tự nguyện chuyển giao toàn bộ tài sản thế chấp và cầm cố cho Ngân hàng Techcombank để họ có quyền xử lý và thu hồi nợ mà không gặp trở ngại. Ngân hàng Techcombank cũng được quyền trích tiền từ tài khoản của Digiworld để thu nợ khi đến hạn.

Vào ngày 31/12/2023, số nợ vay của Digiworld đạt mức 2.327 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và chiếm 31% tổng nguồn vốn.

Hầu hết các khoản vay này là vay ngắn hạn từ các ngân hàng như Vietcombank, HSBC Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam, ANZ Việt Nam... và đa phần không yêu cầu tài sản đảm bảo.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, doanh thu của Digiworld đạt 18.818 tỷ đồng, giảm 15% và lãi ròng hơn 354 tỷ đồng, giảm 48%.

Vào cuối năm 2023, tổng tài sản của Digiworld đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận là 3.003 tỷ đồng, giảm 8% nhưng vẫn chiếm 40% trong cơ cấu tài sản. Hàng tồn kho chủ yếu bao gồm điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quyết định vay vốn tại Ngân hàng Techcombank của Digiworld có yêu cầu tài sản bảo đảm không?,Dư nợ vay của Digiworld tại các ngân hàng đến cuối năm 2023 là bao nhiêu?