Đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB từ ngày 18/9

HOSE đã quyết định đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB từ ngày 18/9 do không công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023.

Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã ra Quyết định đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu bao gồm cổ phiếu TGG (CTCP The Golden Group), cổ phiếu TTB (CTCP Tập đoàn Tiến Bộ), cổ phiếu IBC (CTCP Đầu tư Apax Holdings), cổ phiếu HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát) và cổ phiếu AGM (CTCP Xuất nhập khẩu An Giang) từ ngày 18/9.

Quyết định này được đưa ra sau khi các doanh nghiệp này không công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023.

Tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, HOSE đã nhắc nhở công ty này về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, nhưng công ty vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, cổ phiếu AGM đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Tương tự, tại CTCP Đầu tư Apax Holdings, cổ phiếu IBC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022. Mặc dù đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Đầu tư Apax Holdings vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Vì vậy, cổ phiếu IBC đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP Đầu tư Hải Phát, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023. Vì vậy, cổ phiếu HPX đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP The Golden Group, cổ phiếu TGG đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 18/5/2023 do chậm nộp Báo cáo kiểm toán năm 2022. Sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP The Golden Group vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023. Vì vậy, cổ phiếu TGG đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, cổ phiếu TTB đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023. Vì vậy, cổ phiếu TTB đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022, chứng khoán sẽ bị đình chỉ giao dịch khi tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

VNIndex 1,229.65 6.02 0.49%
HNX 252.7 1.37 0.54%
UPCOM 93.81 0.1 0.11%
[question] Tại sao các công ty AGM, IBC, HPX, TGG và TTB bị đình chỉ giao dịch?,Các công ty đã vi phạm quy định gì trong công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?