"Định hướng điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và các mặt hàng thiết yếu trong tháng 10"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai biện pháp điều hành giá phù hợp với mặt hàng thiết yếu và tác động đến đời sống người dân và hoạt động kinh doanh.

Định hướng điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và các mặt hàng thiết yếu trong tháng 10

Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã tổ chức cuộc họp vào ngày 11/10 để đánh giá công tác điều chỉnh giá trong 9 tháng qua và định hướng cho những tháng còn lại của năm 2023.

Trong báo cáo của Bộ Tài chính, được cho biết rằng trong 9 tháng qua, giá cả thị trường trong nước đã ổn định và lạm phát đang được kiểm soát. Các mặt hàng thiết yếu trên thị trường không có biến động bất thường và nguồn cung cấp được đảm bảo. Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định và tuân thủ theo kịch bản điều chỉnh giá của Ban Chỉ đạo.

Dựa trên việc tổng hợp thông tin và dự báo xu hướng các mặt hàng quan trọng, Bộ Tài chính đã cập nhật 2 kịch bản lạm phát trong năm 2023. Kịch bản 1 dự báo rằng CPI bình quân năm 2023 sẽ tăng khoảng 3,2% so với năm 2022, trong khi kịch bản 2 dự báo rằng CPI bình quân năm 2023 sẽ tăng khoảng 3,6% so với năm 2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá và đã đề xuất một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu và lương thực, như việc Nga và Ả Rập Saudi cắt giảm nguồn cung và dự trữ xăng dầu của một số quốc gia lớn giảm sút. Ông Khái lưu ý rằng các bộ ngành cần tiếp tục theo dõi tình hình thế giới và đánh giá các tác động để có giải pháp phù hợp và kịp thời.

Về giá điện, Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình phương án điều chỉnh giá trước ngày 25/10/2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như thực hiện thủ tục quy định.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn cung cho hệ thống phân phối trên toàn quốc và sẵn sàng áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời khi thị trường có biến động.

Đối với Bộ Y tế, Phó Thủ tướng đã đề nghị trình Chính phủ cho ý kiến về phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10/2023 và cân nhắc ban hành Thông tư về giá dịch vụ y tế theo trình tự rút gọn.

Đối với mặt hàng vật liệu xây dựng, bao gồm cả cát san lấp, Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng để theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu và đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hiệu quả.

Đối với các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu khác, Phó Thủ tướng đã đề nghị các bộ ngành theo dõi sát diễn biến tình hình và báo cáo kịp thời, đề xuất giải pháp khi có biến động để xử lý.

Với các định hướng và chỉ đạo trên, Chính phủ hy vọng sẽ đảm bảo giá cả ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

[question] Các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu và lương thực theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái?,Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao nhiệm vụ điều chỉnh giá điện và dịch vụ y tế cho các bộ ngành nào?