DNP Water sở hữu hơn 50% cổ phần Saigon Water sau thâu tóm

DNP Water hoàn tất thâu tóm Saigon Water trong vòng nửa năm
DNP Water sở hữu hơn 50% cổ phần Saigon Water sau thâu tóm

DNP Water đã hoàn tất việc mua vào 50,61% cổ phần của Saigon Water, trở thành công ty mẹ của Saigon Water sau hai lần gom cổ phiếu trong vòng 6 tháng.

DNP Water đã hoàn tất thâu tóm công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) sau khi mua vào 20.395.550 cổ phiếu SII, theo thông tin từ HNX. Sau giao dịch này, DNP Water đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 19% lên 50,61%, trở thành công ty mẹ của Saigon Water.DNP Water đã mua vào số lượng cổ phiếu ít hơn số lượng đăng ký ban đầu là 1.000 cổ phiếu do thay đổi lượng cổ phiếu thỏa thuận giữa các bên. Giao dịch được thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 09/01/2024.Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2023 đến ngày 09/01/2024, cổ phiếu SII đã ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng tương đương, với tổng giá trị 438 tỷ đồng và giá trung bình 21.400 đồng/cổ phiếu.Với việc mua vào 12,26 triệu cổ phiếu SII với giá trung bình 21.400 đồng/cổ phiếu từ tháng 7/2023, DNP Water đã chi ra tổng cộng khoảng 699 tỷ đồng để thâu tóm Saigon Water chỉ trong vòng nửa năm. Đây là công ty con thứ 13 của DNP Water.DNP Water có mối liên hệ với các lãnh đạo của Saigon Water. Ông Ngô Đức Vũ, Chủ tịch HĐQT của cả SII và DNP Water. Bà Phan Thùy Giang, Phó Tổng Giám đốc DNP Water, là thành viên HĐQT của SII. Ông Lều Mạnh Huy, một Phó Tổng Giám đốc khác của DNP Water, hiện đang là Tổng Giám đốc SII. Tổng Giám đốc Hoàng Minh Hùng cũng là thành viên HĐQT của SII.

Trước đó, công ty mẹ của SII là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII, sàn HoSE) đã liên tục thoái vốn. Đến cuối năm 2023, CII đã bán 8 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại SII từ 12,36% xuống gần như bằng 0, chỉ còn giữ lại 6.600 cổ phiếu.

Ngày 24/11/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 của SII đã thông qua việc DNP Water mua cổ phiếu SII từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Các cổ đông bán cổ phiếu cho DNP Water bao gồm ông Phạm Quốc Khánh, Đặng Quang Nguyên, Đồng Diễm Nga My, CTCP Đầu tư T&D Việt Nam, CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG và CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ bất thường của SII cũng đã thông qua việc DNP Water hỗ trợ vốn cho SII để thanh toán các công nợ hiện hữu của công ty. Tuy nhiên, chi tiết về khoản hỗ trợ không được công bố.

Hiện tại, DNP Water sở hữu 12 công ty con và 7 công ty liên kết liên quan đến ngành nước. Công ty cũng đang nắm giữ 2 dự án nước với vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng tại Quảng Bình và Khánh Hoà, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 43% và 45%.

Về tình hình kinh doanh, SII đã ghi nhận lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 49 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] DNP Water đã mua vào bao nhiêu cổ phiếu SII để thâu tóm công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water)?,Công ty SII đã có kết quả kinh doanh như thế nào trong 3 quý đầu năm 2023?