Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Hà Nội: Đánh giá và thông qua tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Hà Nội: Đánh giá và thông qua tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét và thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, cùng với nhiều nội dung quan trọng khác về kinh tế, xã hội và ngân sách thành phố.

HĐND TP. Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 4 đến ngày 8/12/2023.

Trong kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét và thông qua 71 nội dung, bao gồm 24 báo cáo và 47 nội dung ban hành nghị quyết.

Xem xét báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; Xem xét báo cáo về tình hình thực hiện và trình điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025...

là những nội dung báo cáo sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét trong kỳ họp này.

Đối với các nội dung ban hành nghị quyết, ngoài các nội dung thường kỳ về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024, còn có các nghị quyết chuyên đề.

Cụ thể, sẽ có Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

Đặc biệt, trong kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội cũng sẽ xem xét và thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đây là một đồ án quan trọng nhằm định hình phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội cũng sẽ xem xét và thông qua các nghị quyết chuyên đề khác như:

Quy định điều chỉnh mức thu Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố; Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2024-2025.

Trong kỳ họp, một ngày sẽ được dành để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề dân sinh mà đại biểu HĐND thành phố và cử tri quan tâm.

Với những nội dung quan trọng và quyết định được đưa ra trong kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội hy vọng sẽ định hình được chiến lược phát triển bền vững cho Thủ đô Hà Nội trong tương lai, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những nội dung báo cáo quan trọng nào sẽ được xem xét tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội?,Đồ án nào sẽ được xem xét và thông qua tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội?