Doanh nghiệp bất động sản ở Lâm Đồng huy động 1.607 tỷ đồng từ trái phiếu, vượt gấp ba lần vốn điều lệ

Một doanh nghiệp bất động sản ở Lâm Đồng hút 1.607 tỷ đồng trái phiếu, gấp gần ba lần vốn điều lệ
Công ty bất động sản ở Lâm Đồng đã thành công trong việc huy động 1.607 tỷ đồng từ trái phiếu, vượt gấp ba lần vốn điều lệ, với lãi suất 12%/năm.

Doanh nghiệp bất động sản ở Lâm Đồng đã hoàn tất việc huy động 1.607 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.

Đây là một thành công đáng chú ý, khi số tiền huy động vượt gấp ba lần vốn điều lệ của công ty. Lô trái phiếu mang mã SLTCH2328001 có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 12%/năm.

Huy động trái phiếu là một phương thức quan trọng để doanh nghiệp bất động sản tăng cường nguồn vốn.

Trái phiếu SLTCH2328001 được phát hành tại thị trường trong nước với tổng khối lượng 16.070 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị phát hành đạt 1.607 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SLTCH2328001 không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu này là giá trị dự án xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng tại 1A, 1C, 1D Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, cùng với giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ.

Lãi suất của trái phiếu SLTCH2328001 là lãi suất thả nổi. Lãi suất trong kỳ đầu tiên là 12%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được điều chỉnh 06 tháng một lần và xác định theo nguyên tắc "Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 2,5%/năm". Lãi suất cơ sở là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng PVcomBank.

Trái phiếu SLTCH2328001 được đăng ký và lưu ký bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức liên quan đến trái phiếu này bao gồm Ngân hàng PVcomBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng được thành lập vào ngày 3/2/2005 và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở của công ty đặt tại Khu du lịch Cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Kỳ Lân là người đại diện pháp luật của công ty.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng hiện đạt 620 tỷ đồng. Việc huy động thành công số tiền 1.607 tỷ đồng từ trái phiếu SLTCH2328001 đã giúp doanh nghiệp này tăng gấp ba lần vốn điều lệ.

Huy động nguồn vốn từ trái phiếu là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp bất động sản mở rộng hoạt động và thực hiện các dự án mới. Thành công trong việc huy động 1.607 tỷ đồng từ trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng là một tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu SLTCH2328001 có kỳ hạn bao lâu?,Ai là tổ chức lưu ký và bù trừ chứng khoán cho lô trái phiếu này?