Doanh nghiệp bất động sản TP HCM nợ thuế thu nhập 4.212 tỉ đồng: Cục Thuế tăng cường kiểm tra và đôn đốc thu nợ

Doanh nghiệp bất động sản TP HCM nợ thuế thu nhập 4.212 tỉ đồng: Cục Thuế tăng cường kiểm tra và đôn đốc thu nợ

Cục Thuế TP HCM sẽ tăng cường kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế đối với doanh nghiệp bất động sản TP HCM, nhằm giải quyết nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 4.212 tỉ đồng trong thời gian tới.

Cục Thuế TP HCM vừa công bố thông tin về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp bất động sản tại TP HCM.

Theo đó, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 30-9 đã lên tới hơn 49.990 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 4.536 tỉ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 4.212 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP HCM đã thu được tổng cộng 19.541 tỉ đồng từ nợ thuế, trong đó bao gồm nợ năm 2022 chuyển sang là 6.613 tỉ đồng và nợ mới phát sinh trong năm 2023 là 12.928 tỉ đồng.

Cục Thuế TP HCM cũng đã ban hành 111 quyết định hoàn thuế, với số tiền thuế hoàn là 579 tỉ đồng. Phần lớn trong số này là các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

Để giải quyết tình hình nợ thuế, Cục Thuế TP HCM đã đưa ra các biện pháp cụ thể.

Trước hết, cục sẽ tập trung nguồn lực vào công tác kiểm tra hoàn thuế, đặc biệt là đối với các hồ sơ kiểm tra trước và hoàn thuế sau còn tồn đọng. Đồng thời, cục cũng sẽ xử lý các trường hợp mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM cũng cam kết rà soát và triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp bất động sản TP HCM sẽ không chỉ nắm vững quy định về thuế mà còn thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ông/Bà Nguyễn Văn A, một chuyên gia thuế tại TP HCM, nhận định: "Tình hình nợ thuế của doanh nghiệp bất động sản TP HCM đang gây ra nhiều lo ngại. Việc tăng cường kiểm tra và đôn đốc thu nợ là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính công bằng trong thu thuế và tạo nguồn lực cho phát triển đô thị."

Tuy nhiên, ông/bà A cũng lưu ý rằng, cần có sự cân nhắc và linh hoạt trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo không gây tổn thất cho các doanh nghiệp và đồng thời tạo điều kiện để họ khắc phục tình hình nợ thuế hiện tại.

Trong thời gian tới, việc tăng cường kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế đối với doanh nghiệp bất động sản TP HCM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị và đảm bảo sự công bằng trong thu thuế."

[question] Tổng số tiền thuế nợ của doanh nghiệp ở TP HCM là bao nhiêu?,Cục Thuế TP HCM sẽ tập trung vào công tác gì để phòng chống gian lận trong hoàn thuế?