Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn: Cắt giảm quy mô và thu nhập của công nhân

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu, dẫn đến việc cắt giảm quy mô và thu nhập của công nhân. Các công nhân phải tìm cách cắt giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao kỹ năng để vượt qua khó khăn.

Doanh nghiệp thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự

Theo Báo cáo Thực trạng nhân sự một số lĩnh vực năm 2023 do Navigos Group phát hành, hầu hết các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu. Trong ngành sản xuất, công nhân phải đối mặt với việc bị cắt giảm lương từ 30 - 50%. Các doanh nghiệp cũng đang tìm cách cắt giảm quy mô để ứng biến trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Sụt giảm doanh thu trong ngành sản xuất

Theo báo cáo, ít nhất 50% doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh thu trong từng ngành. Trong số đó, ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là có tới 91% doanh nghiệp. Hơn 50% doanh nghiệp ghi nhận mức giảm từ dưới 10% đến hơn 40% tổng doanh thu. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp không bị ảnh hưởng hoặc đang tiếp tục tăng trưởng.

Cắt giảm quy mô và nhân sự

Các doanh nghiệp đang lựa chọn giải pháp cắt giảm quy mô để ứng biến trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Trung bình, 41% doanh nghiệp cho biết ưu tiên của họ là duy trì quy mô hiện tại, trong khi 30% chọn giảm quy mô. Một số doanh nghiệp cũng cho biết sẽ mở rộng quy mô hoặc nhận đơn hàng gia công sản phẩm khác để duy trì hoạt động.

Cắt giảm lương và giờ làm việc

Đối với giải pháp cắt giảm nhân sự, hầu hết các công ty (ít nhất 59%) đều cắt giảm dưới 10% lực lượng lao động. Có một số công ty cắt giảm từ 10 - 20% và dưới 20% cắt giảm từ 20 - 40%. Chỉ có một số công ty nhỏ phải cắt giảm hơn 40% lực lượng lao động. Ngoài ra, các công ty cũng cắt giảm giờ làm việc và lương làm thêm giờ, và không nhận được các khoản phụ cấp và phúc lợi như thông thường.

Công nhân đối mặt với khó khăn

Công nhân trong ngành sản xuất đang phải đối mặt với việc bị cắt giảm lương từ 30 - 50%. Ngoài việc cắt giảm lương, công nhân cũng phải đối mặt với việc giảm giờ làm việc và không nhận được các khoản phụ cấp và phúc lợi như thông thường. Để vượt qua khó khăn, phần lớn công nhân chọn cách cắt giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao kỹ năng. Một số công nhân cũng tìm cách làm việc bên ngoài để tăng thu nhập.

Tình hình kinh tế khó khăn

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế của Ngân hàng Thế giới, tốc độ đóng cửa doanh nghiệp đang gia tăng trong khi tốc độ thành lập mới vẫn khá khiêm tốn. Doanh nghiệp đang mong muốn được hỗ trợ từ chính phủ thông qua các chính sách giảm thuế, phí và lãi suất vay. Hiện tại, các công ty đang tìm cách nâng cao năng suất và dẫn đầu thị trường để vượt qua khó khăn.

Trước khó khăn về thu nhập, công nhân mong muốn duy trì mức lương, phụ cấp và hợp đồng dài hạn. Các doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ từ chính phủ thông qua các chính sách giảm thuế, phí và lãi suất vay. Hiện tại, các công ty đang tìm cách nâng cao năng suất và dẫn đầu thị trường để vượt qua khó khăn.

[question] Những ngành công nghiệp nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự suy giảm doanh thu?,Theo báo cáo của Navigos Group, những giải pháp nào được doanh nghiệp lựa chọn để ứng biến trong bối cảnh suy thoái kinh tế?