Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư gần 26 tỷ USD vào Hải Phòng: Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư gần 26 tỷ USD vào Hải Phòng: Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ

Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ tại Hải Phòng đã thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp FDI và hơn 100 doanh nghiệp trong nước. Hải Phòng đã thu hút hơn 3 tỷ USD đầu tư FDI trong 9 tháng đầu năm.

Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ tại Hải Phòng

Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ đã diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 29/9 với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp FDI và hơn 100 doanh nghiệp trong nước. Sự kiện này nhằm tạo cơ hội kết nối và tìm kiếm cơ hội thị trường, đồng thời mở rộng sản xuất và kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Hải Phòng thu hút hơn 3 tỷ USD đầu tư FDI trong 9 tháng đầu năm

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trong 9 tháng đầu năm, Hải Phòng đã thu hút thêm hơn 3 tỷ USD đầu tư FDI, vượt qua chỉ tiêu của cả năm 2023 là 2,5 tỷ USD. Điều này cho thấy thành phố này luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI.

Tuy nhiên, ông Kiên cũng nhận thấy rằng sự kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp phụ trợ trong nước tại Hải Phòng vẫn còn khá rời rạc. Tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm của các doanh nghiệp FDI còn thấp và chuyển giao công nghệ cũng còn hạn chế. Điều này đòi hỏi sự tương hỗ và cộng sinh giữa các doanh nghiệp để xây dựng nền sản xuất bền vững.

Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ tại Hải Phòng đã tạo cơ hội thị trường

Triển lãm kết nối doanh nghiệp FDI và phụ trợ tại Hải Phòng đã tạo cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp và tổ chức. Ông Lê Trung Kiên cho biết sau triển lãm, các doanh nghiệp có thể đạt được thỏa thuận ban đầu để tiếp tục bàn bạc chi tiết hơn về hợp tác cung ứng nguyên vật liệu, trang thiết bị, lao động và các dịch vụ liên quan phục vụ sản xuất. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và đưa các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp FDI

Ngoài triển lãm, diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp FDI cũng đã diễn ra tại Hải Phòng. Diễn đàn này nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, thành tựu về phát triển công nghiệp thành phố. Đồng thời, nó cũng tạo cầu nối để các doanh nghiệp phụ trợ, nhà đầu tư và nhà sản xuất trên địa bàn thành phố có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết nối, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp FDI.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trao đổi về nhu cầu, tiềm năng và lợi thế của nhau. Từ đó, có kế hoạch và biện pháp thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hải Phòng - Điểm đến thu hút đầu tư FDI

Với 1 khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải rộng hơn 22.500ha và 14 khu công nghiệp đã thành lập (6.126ha), Hải Phòng đang trở thành điểm đến thu hút đầu tư FDI. Thành phố này đã thu hút hơn 39 tỷ USD đầu tư, đứng thứ 6 cả nước và thứ 2 miền Bắc. Sự phát triển của Hải Phòng trong lĩnh vực công nghiệp đang tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

[question] Hải Phòng đã thu hút bao nhiêu tỷ USD đầu tư FDI trong 9 tháng đầu năm?,Triển lãm lần này ở Hải Phòng có mục tiêu gì?