Doanh nghiệp nước ngoài trả lương gấp 14 lần mức bình quân tại Nghệ An

Một doanh nghiệp trả lương cao hơn 14 lần mức bình quân
Một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nghệ An đã chi trả mức lương 95 triệu đồng/tháng, vượt xa 14 lần so với mức lương trung bình của người lao động tại địa phương này.

Một doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An đã tạo nên sự chú ý khi chi trả mức lương cao hơn 14 lần so với mức lương bình quân của người lao động tại địa phương này.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, mức lương này đạt 95 triệu đồng/tháng.

Khảo sát tình hình tiền lương năm 2023 đã được thực hiện tại gần 9.800 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bao gồm 13 công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, gần 8.900 doanh nghiệp dân doanh và 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo khảo sát, mức lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 6,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với mức lương bình quân năm 2022. Mức lương cao nhất tại Nghệ An đạt 95 triệu đồng/tháng.

Trong số các doanh nghiệp trên, mức lương cao nhất cho một vị trí việc làm trong năm 2023 tại Nghệ An là 95 triệu đồng/người/tháng

Tăng 2 triệu đồng so với năm 2022. Mức lương thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức lương bình quân là 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Theo phân loại, các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương cao nhất là 34,1 triệu đồng/người/tháng

Mức lương bình quân là 6,7 triệu đồng/người/tháng và mức lương thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp dân doanh có mức lương cao nhất là 90,5 triệu đồng/người/tháng, mức lương bình quân là 6,3 triệu đồng/người/tháng và mức lương thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng. Các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức lương cao nhất là 21 triệu đồng/người/tháng, mức lương bình quân là 7,1 triệu đồng/người/tháng và mức lương thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các công việc trả lương theo giờ như nhân viên phục vụ ở quán cà phê, giải khát, nhà hàng, bán hàng, giúp việc theo giờ, mức lương bình quân cao nhất người lao động được trả là 24.000 đồng/h (vùng II), trong khi mức lương thấp nhất là 18.000 đồng/h (vùng II).

Theo báo cáo từ Khu kinh tế Đông Nam và các địa phương, không có doanh nghiệp nào nợ lương người lao động.

Doanh nghiệp nước ngoài trả lương gấp 14 lần mức bình quân tại Nghệ An đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều này cho thấy sự quan tâm và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh này. Tuy nhiên, cần có những biện pháp để đảm bảo công bằng và bền vững trong việc trả lương cho người lao động tại Nghệ An.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mức lương cao nhất tại tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?,Có bao nhiêu doanh nghiệp không nợ lương người lao động theo báo cáo?