Doanh nghiệp vận tải huy động thành công 500 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất thấp

Một doanh nghiệp vận tải hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn cả nhóm ngân hàng
Một doanh nghiệp vận tải phía Bắc đã thành công trong việc phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất cố định chỉ 6%/năm, thấp hơn cả nhóm ngân hàng.

Một doanh nghiệp vận tải phía Bắc vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất cố định chỉ 6%/năm, thấp hơn cả nhóm ngân hàng.

Lô trái phiếu này được công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) phát hành tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu HAHH2328001

Có khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, và giá trị phát hành tương ứng là 500 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu này là 5 năm, với ngày đáo hạn là ngày 02/02/2029.

Đây là một lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty con của Tổ Chức Phát Hành.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được đăng ký và lưu ký bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, với công ty cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.

Lãi suất cố định

Lãi suất cố định của lô trái phiếu HAHH2328001 là 6%/năm, mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 02/02/2024, đã có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 01/2024.

Các doanh nghiệp khác

Công ty CP Tập đoàn VinGroup đã phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất 2 kỳ đầu là 15%/năm và lãi suất còn lại tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 4,5%/năm. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải đã phát hành lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng với lãi suất cố định 6,5%/năm. Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đã phát hành lô trái phiếu trị giá 1.200 tỷ đồng với lãi suất 4 kỳ đầu là 10,5%/năm và lãi suất còn lại tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3%/năm.

Giá cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) đã ghi nhận giá 40.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,35% so với phiên giao dịch trước đó.

Thành tựu đáng chú ý

Với việc huy động thành công 500 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất cố định 6%/năm, công ty Hải An đã đạt được mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu hiện nay, thấp hơn cả nhóm ngân hàng. Đây là một thành tựu đáng chú ý của doanh nghiệp vận tải trong việc huy động nguồn vốn từ trái phiếu.

Kết quả kinh doanh

Trong năm 2023, công ty Hải An ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2,8 lần so với năm trước. Tuy nhiên, tổng tài sản của công ty tăng 6,33% lên 5.369 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu HAHH2328001 của công ty Hải An có kỳ hạn và lãi suất là bao nhiêu?,Giá cổ phiếu HAH đã thay đổi như thế nào trong phiên giao dịch gần nhất?