Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 5,47 tỷ USD vào Lào: Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đạt thành công

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 5,47 tỷ USD vào Lào: Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đạt thành công

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 5,47 tỷ USD vào Lào: Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đạt thành công

Việc đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân Lào. Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đã đạt được mục tiêu đề ra.

Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những thành công đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư.

Theo thông tin từ Ủy ban hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tổng cộng 5,47 tỷ USD vào Lào thông qua 241 dự án khác nhau. Đây là một con số ấn tượng cho thấy sự phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Việc đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào đã mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. Đầu tiên, các dự án đầu tư này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Nhờ vào những dự án này, người dân Lào đã có thêm việc làm và thu nhập được cải thiện. Đồng thời, việc đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào.

Ngoài ra, việc đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào còn thể hiện sự tăng cường và mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào. Hai bên đã ký kết "Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào" và phối hợp sửa đổi các hiệp định thương mại để phù hợp với tình hình thực tế. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng đã đạt hơn 833 triệu USD.

Hơn nữa, hai nước cũng đã nghiên cứu và thúc đẩy các dự án trọng điểm như tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Vientiane và tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Thakhaek - Vientiane. Các dự án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Đồng thời, hai Chính phủ cũng đã ký kết hiệp định về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng. Tất cả những nỗ lực này nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Trên cơ sở những thành công đã đạt được, hai bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp và hoàn thành tốt thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2023 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025. Điều này cho thấy sự quan tâm và cam kết của cả hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ đặc biệt và bền vững giữa Việt Nam và Lào.

Việc đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển và mở rộng quan hệ giữa hai nước. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào.

[question] Doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư bao nhiêu tỷ USD vào Lào?,Các hiệp định và thỏa thuận nào đã được ký kết giữa Việt Nam và Lào?