Doanh thu 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Doanh thu quý 2/2023 của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, chỉ cao hơn quý 2/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới.

Doanh thu của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, theo số liệu từ Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc.

Trong quý 2/2023, tổng doanh thu của 4 nhà máy này chỉ đạt 13,4 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây cũng là quý có doanh thu thấp thứ 2 trong số 25 quý gần nhất, chỉ cao hơn quý 2/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới.

Sự giảm doanh thu của Samsung tại Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến tổng doanh thu của Samsung Electronics.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Samsung đạt 95,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 85%.

Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của Samsung đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong số 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam, nhà máy Samsung Thái Nguyên và Samsung Bắc Ninh là hai nhà máy ghi nhận sự sụt giảm doanh thu mạnh mẽ nhất.

Trong quý vừa qua, nhà máy Samsung Thái Nguyên chỉ đạt doanh thu 5,09 tỷ USD, giảm so với mức doanh thu trước đó là 7-8 tỷ USD/quý trong giai đoạn 2019-2022.

Tương tự, nhà máy Samsung Bắc Ninh cũng ghi nhận sự giảm doanh thu từ khoảng 4,5 tỷ USD/quý xuống còn 3,28 tỷ USD.

Trái ngược với hai nhà máy trên, nhà máy Samsung Electronics HCMC CE Complex lại ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu.

Trong quý vừa qua, doanh thu của nhà máy này đạt 1,22 tỷ USD, cao nhất trong 4 quý gần đây.

Điều này cho thấy sự phân hóa trong hiệu quả kinh doanh của các nhà máy Samsung tại Việt Nam.

Samsung là một trong những nhà sản xuất điện tử lớn nhất tại Việt Nam và đóng góp quan trọng vào xuất khẩu và phát triển kinh tế của đất nước.

Trong năm 2022, giá trị xuất khẩu của Samsung đạt 65 tỷ USD, chiếm 8,9% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của Samsung trong quá trình hồi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam, Samsung đã khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội vào tháng 12/2022.

Đây là một bước tiến quan trọng của Samsung để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó tạo ra sự cạnh tranh và đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh doanh thu của 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, Samsung cần đưa ra các biện pháp và chiến lược kinh doanh hiệu quả để khắc phục tình hình và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

[question] Tại sao doanh thu của Samsung tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua?,Nhà máy Samsung nào có doanh thu tăng lên trong quý 2/2023?