Đổi Căn cước công dân thành Thẻ căn cước: Thời hạn sử dụng và quy định mới

Thẻ Căn cước công dân cấp trước ngày 1/7/2024 sẽ có tên mới là Thẻ căn cước và giữ nguyên giá trị sử dụng đến hết thời hạn in trên thẻ. Quy định về việc sử dụng thẻ cũ trong các văn bản pháp luật ban hành trước ngày luật mới cũng được áp dụng.

Đổi Căn cước công dân thành Thẻ căn cước: Thời hạn sử dụng và quy định mới

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân (CCCD) sang Luật Căn cước, thẻ CCCD cũng sẽ có tên mới là Thẻ căn cước. Tuy nhiên, công dân không cần lo lắng về việc thay đổi căn cước của mình vì quy định về thời hạn sử dụng và giá trị của thẻ đã được quy định rõ ràng.

Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực (1/7/2024) sẽ giữ nguyên giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

Điều này có nghĩa là nếu thẻ của bạn có thời hạn sử dụng đến ngày nào, thì nó vẫn có giá trị cho đến ngày đó. Công dân chỉ cần cấp đổi thẻ khi có nhu cầu, không bị ép buộc thay đổi nếu thẻ còn trong thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, các giấy tờ pháp lý khác đã được phát hành và sử dụng thông tin từ CMND hoặc CCCD cũng sẽ giữ nguyên giá trị sử dụng.

Cơ quan nhà nước không yêu cầu công dân thay đổi hoặc điều chỉnh thông tin trong giấy tờ đã cấp.

Đối với những thẻ CCCD hoặc CMND hết hạn từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024, thì chúng vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Điều này đảm bảo rằng công dân không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc sử dụng giấy tờ cá nhân trong khoảng thời gian chuyển đổi.

Quy định về việc sử dụng CCCD hoặc CMND trong các văn bản pháp luật ban hành trước ngày Luật mới có hiệu lực cũng được áp dụng như đối với thẻ căn cước mới được cấp theo quy định của Luật Căn cước.

Điều này đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong việc sử dụng giấy tờ cá nhân trong các thủ tục hành chính và pháp lý.

Với việc đổi Căn cước công dân thành Thẻ căn cước, công dân không cần lo lắng về việc thay đổi giấy tờ cá nhân của mình. Thời hạn sử dụng và giá trị của thẻ đã được quy định rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và tiện ích cho người dân.
[question] Thẻ CCCD được đổi tên thành gì?,Giấy tờ có giá trị pháp lý sử dụng thông tin từ đâu?