Đôi lời về cổ phiếu MWG

Đôi lời về cổ phiếu MWG
Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

MWG lần đầu tiên trong năm vươn lên trở thành cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index trong 1 tuần, với mức tăng 12,3% trong tuần cổ phiếu đã giúp VN-Index tăng 2,9 điểm.

:dart: Sau khi đóng cửa các cửa hàng BHX hoạt động không hiệu quả làm giảm doanh thu quý II nhưng sau khi thay đổi ước tính mỗi cửa hàng BHX kỳ vọng đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2022 ( so với mức 900 triệu ở quý I và 1,1 tỷ đồng ở quý II/ 2022) => từ đó cải thiện tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận quý III sẽ tăng đáng kể so với mức nền thấp quý III năm 2021. Cuối năm cũng là lúc ngành bán lẻ lên ngôi.

:dart: Rủi ro: Nền kinh tế sau đại dịch phục hồi chậm hơn so với dự kiến nên làm giá cổ tăng chậm hơn.

:dart: Khuyến nghị: Ai đang nắm giữ cổ phiếu tuyệt đối không nên bán vì bán giờ có người hốt ngay. Dự kiến giá cổ phiếu sẽ về 8x nên khuyến nghị ae mua Mwg.

Tác giả: Phan Khải

Xem thêm: Nếu đầu tư vào mã cổ phiếu MWG 10 triệu từ năm 2021 thì bạn có lời không?