Đối mặt với nguy cơ thiếu điện, Việt Nam cần giải pháp kịp thời

Nhu cầu điện dự kiến tăng gấp đôi đến năm 2030, nhưng hiệu quả sử dụng năng lượng vẫn chưa được cải thiện. Việt Nam đang đối mặt với thách thức an ninh năng lượng và cần áp dụng các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo nguồn cung điện ổn định.

Nguy cơ thiếu điện hiện hữu nếu không có giải pháp kịp thời

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, và việc phát triển bền vững luôn gắn chặt đến an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, trong khi hiệu quả sử dụng năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguyên nhân và thách thức

Việt Nam là một quốc gia có nguồn năng lượng đa dạng, và ngành năng lượng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cung cấp năng lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mức sản xuất và tiêu thụ năng lượng tính theo đầu người vẫn còn tương đối thấp. Trong thời gian qua, tiêu thụ năng lượng đã tăng tương đối nhanh, đặc biệt là tiêu thụ điện năng. Tỷ trọng của tiêu thụ điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cũng tăng lên từ 25,7% vào năm 2015 lên 28,4% vào năm 2020.

Mặc dù hạ tầng ngành năng lượng đã phát triển tương đối nhanh, nhưng hiệu quả sử dụng năng lượng vẫn còn nhiều bất cập. Hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng trong phát triển kinh tế còn thấp hơn so với các nước trong khu vực và thế giới. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên GDP cũng cao hơn 2 lần so với các nước phát triển.

Dự báo và giải pháp

Dự báo dân số Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 104 triệu người vào năm 2030, và quy mô nền kinh tế cũng sẽ tăng trưởng khoảng 7% mỗi năm. Do đó, nhu cầu về năng lượng sẽ tiếp tục tăng nhanh. Ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lo ngại rằng Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện nếu không có các giải pháp hữu hiệu và kịp thời.

Để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam cần đối mặt với một số thách thức. Tốc độ tăng cao của nhu cầu năng lượng đặt áp lực lên hạ tầng ngành năng lượng và đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Nguy cơ thiếu điện vẫn hiện hữu nếu không có các giải pháp hữu hiệu và kịp thời. Nguồn cung xăng dầu còn bị động, thiếu hụt và dễ tổn thương từ các tác động bất lợi từ bên ngoài.

Ngoài ra, tác động môi trường của các hoạt động cung cấp năng lượng cũng ngày càng gia tăng do nhu cầu năng lượng trong nước tăng nhanh, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than. Hạn chế nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước sẽ dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, đặc biệt là nhiên liệu cho phát điện.

Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế

Để đối phó với nguy cơ thiếu điện và đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam cần áp dụng các giải pháp hữu hiệu. Đa dạng hoá nguồn cung và tăng cường kết nối năng lượng khu vực, xuyên quốc gia là một trong những giải pháp quan trọng. Việc phát triển năng lượng tái tạo và tận dụng tiềm năng của năng lượng tái tạo cũng là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách năng lượng.

Việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cũng là yêu cầu cấp thiết để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Việc khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm và bảo tồn năng lượng cũng là một giải pháp hữu ích trong ngắn hạn.

Việt Nam cũng cần khai thác nhanh, an toàn và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời. Đồng thời, cần tăng cường mở rộng lưới điện truyền tải để tích hợp tỷ trọng năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng cũng là một giải pháp quan trọng.

Trong tổng thể, để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam cần áp dụng các giải pháp hữu hiệu và kịp thời. Đa dạng hoá nguồn cung, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, và khuyến khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng là những yếu tố quan trọng để đảm bảo nguồn cung điện ổn định và bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hộ

[question] Ông Vương Quốc Thắng đề xuất những giải pháp nào để đối phó với nguy cơ thiếu điện?,Tại sao Việt Nam cần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo?