Đổi mới sáng tạo: Phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn hấp dẫn

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 đã chính thức khởi động với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và sản xuất thông minh, thu hút các tập đoàn hàng đầu và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đổi mới sáng tạo: Phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn hấp dẫn

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 đã chính thức được phát động với chủ đề "Đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và sản xuất thông minh chinh phục thị trường toàn cầu". Mục tiêu của chương trình là phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn hấp dẫn, thu hút các tập đoàn hàng đầu và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Vinh danh các giải pháp đổi mới sáng tạo

Tại Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. 12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất đã được vinh danh trong sự kiện này. Đây là những giải pháp tích hợp đã được thị trường kiểm chứng và tập trung giải quyết các vấn đề của xã hội ở quy mô lớn, đóng vai trò tiên phong tạo nền tảng dẫn dắt và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu

Sự kiện vinh danh cũng đã thu hút sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là sự chứng tỏ của trách nhiệm xã hội và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 10/2023, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ của hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có sự hợp tác về đổi mới sáng tạo và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đang ngày càng thu hút các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn này.

Phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các tập đoàn sản xuất đã có hoạt động tại Việt Nam nghiên cứu mở rộng hoạt động và các tập đoàn chưa có hoạt động tại Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư vào đất nước. Việt Nam tin tưởng rằng đây là bước khởi đầu để xây dựng một khối liên kết mạnh mẽ và bền vững trong lĩnh vực bán dẫn, đóng góp vào sự phát triển chung của ASEAN và tạo ra một tương lai tươi sáng cho ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn thế giới.

Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 kêu gọi sự chung tay để hình thành nên hệ sinh thái, cùng nhau đóng góp chung cho ngành công nghiệp bán dẫn của khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tập đoàn dẫn đầu được kêu gọi tìm kiếm các giải pháp tích hợp, đã được thị trường kiểm chứng và sẵn sàng triển khai. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả để tạo ra công nghệ và giá trị thúc đẩy thương mại hóa, tận dụng tiềm năng của ngành công nghiệp bán dẫn và sản xuất thông minh. Mục tiêu cuối cùng là đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh FDI toàn cầu dịch chuyển, Việt Nam đang tìm cách thu hút các tập đoàn hàng đầu trong ngành bán dẫn. Với tiềm năng và thế mạnh của mình, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn này. Chính phủ Việt Nam đã xác định phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Việt Nam đang mở rộng hợp tác với các quốc gia để hình thành hệ sinh thái và hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào ngành bán dẫn và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với sự phát triển của hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư và tạo ra những bước tiến quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 là một cơ hội để các doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu tham gia vào việc xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn mạnh mẽ và phát triển.

[question] Các tập đoàn nào đã nhận giải thưởng trong Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia?,Chủ đề của Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 là gì?