Đồng Bằng Sông Cửu Long: Tăng cường quy hoạch thành phố, kết nối kinh tế biển

An Giang và Tiền Giang sẽ thêm thành phố mới theo quy hoạch đến năm 2030, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết nối vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đồng Bằng Sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế phát triển quan trọng của Việt Nam. Để nâng cao vai trò của vùng này, các tỉnh An Giang và Tiền Giang đã quyết định thêm thành phố mới vào quy hoạch đến năm 2030. An Giang sẽ có thành phố Tân Châu, thay thế cho thị xã Tân Châu hiện tại. Trong khi đó, Tiền Giang sẽ có hai thành phố mới là Gò Công và Cai Lậy. Quy hoạch này nhằm tăng cường phát triển kinh tế và kết nối vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Quy hoạch đến năm 2030

Tỉnh An Giang sẽ có tổng cộng 27 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại 1, 1 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 12 đô thị loại 4 và 11 đô thị loại 5. Mục tiêu của tỉnh là đưa thị xã Tân Châu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Tỉnh An Giang đặt ra ba nhóm mục tiêu chính để đạt được mục tiêu phát triển đến năm 2030. Đầu tiên là mục tiêu về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7% mỗi năm. Mục tiêu thứ hai là tăng cường phát triển kinh tế số, với mục tiêu đạt trên 20% GRDP. Cuối cùng là mục tiêu về cải cách hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh An Giang cũng tập trung vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Hành lang kinh tế Châu Đốc - Long Xuyên và hành lang kinh tế biên giới Tịnh Biên - Châu Đốc - An Phú - Tân Châu sẽ được đẩy mạnh phát triển. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ phát triển các khu, cụm công nghiệp và đô thị động lực, cùng mạng lưới hạ tầng thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Tỉnh Tiền Giang

Tương tự, theo quy hoạch tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục giữ vai trò thành phố loại 1. Thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy sẽ được thành lập để đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết nối vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tỉnh Tiền Giang cũng đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Tỉnh sẽ phát triển các vùng động lực và trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Ngoài ra, Tiền Giang cũng sẽ đóng vai trò kết nối quan trọng giữa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với Tp.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Quy hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Tiền Giang. Tới năm 2030, tỉnh sẽ có tổng cộng 25 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại 1, 2 đô thị loại 3, 8 đô thị loại 4 và 14 đô thị loại 5. Đặc biệt, huyện Châu Thành sẽ đạt một số tiêu chí để được nâng cấp thành thị xã.

Tăng cường phát triển kinh tế và kết nối vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Quy hoạch thành phố mới và phát triển hạ tầng đồng bộ là những bước quan trọng để tăng cường phát triển kinh tế và kết nối vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các tỉnh An Giang và Tiền Giang đang nỗ lực để đạt được mục tiêu phát triển và đóng góp vào sự phát triển bền vững của vùng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao tỉnh An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao?,Thành phố nào sẽ được thành lập tại tỉnh Tiền Giang theo quy hoạch?