Đồng bộ giải pháp cho giai đoạn "nước rút": Những bước cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023

Đồng bộ giải pháp cho giai đoạn

Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, việc đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023 trở nên cực kỳ quan trọng. Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã phân tích rõ hơn vấn đề này và đề xuất những giải pháp cần thực hiện.

Đồng bộ nhiều giải pháp cho giai đoạn "nước rút": Những bước cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh thế giới đang gặp khó khăn và suy thoái, việc đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn Đầu tư công (ĐTC) trở nên cực kỳ quan trọng. Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã phân tích rõ hơn vấn đề này và đề xuất những giải pháp cần thực hiện.

Bức tranh giải ngân ĐTC từ đầu năm đến nay

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, bức tranh giải ngân vốn ĐTC năm nay cho thấy tổng mức đầu tư của năm nay cao hơn năm trước khá lớn. Điều này phản ánh những nỗ lực của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, thậm chí có những đơn vị xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023.

Nguyên nhân của tình trạng này

Các Bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ trung bình của toàn nền kinh tế, điều này phản ánh thực trạng công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ sài, chưa tốt. Năng lực của các nhà đầu tư và nhà thầu còn hạn chế, yếu kém. Tinh thần và trách nhiệm của lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt và chưa thực sự vào cuộc để triển khai giải ngân với quyết tâm cao. Hệ thống pháp lý cũng còn bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn.

Giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023, ông Nguyễn Bích Lâm đề xuất những giải pháp sau đây:

  1. Gắn trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương: Đòi hỏi tính cương quyết trong triển khai giải ngân vốn ĐTC ở các địa phương trên cả nước. Cần gắn tinh thần trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án.
  2. Nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, đặc biệt là các nhà thầu: Cần đảm bảo rằng các nhà thầu có đủ năng lực để triển khai và thực hiện giải ngân vốn ĐTC.
  3. Giải phóng mặt bằng: Vấn đề giải phóng mặt bằng gây khó khăn và trở ngại trong triển khai giải ngân vốn ĐTC. Cần có quy định riêng, tách giải phóng mặt bằng thành một dự án đầu tư độc lập và có cơ chế, cách đền bù thỏa đáng để người dân sẵn sàng nhường lại đất cho dự án.
  4. Điều chỉnh kịp thời về giá cả: Cần có cơ chế bù giá và điều chỉnh giá kịp thời khi có biến động về mức giá nguyên liệu và vật tư. Điều này giúp đảm bảo các dự án không gặp khó khăn khi mức giá thay đổi.
  5. Xây dựng và phân bổ vốn ĐTC một cách tập trung: Cần tập trung vốn vào những cơ sở hạ tầng quan trọng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Kỳ vọng về kết quả giải ngân vốn ĐTC năm 2023

Ông Nguyễn Bích Lâm kỳ vọng rằng với sự sát sao và vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC ở mức cao nhất và đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong giai đoạn "nước rút" này, việc đồng bộ nhiều giải pháp là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023. Chỉ khi các giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, chúng ta mới có thể đạt được kết quả cao nhất và đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong thời gian khó khăn này.

[question] Đồng bộ nhiều giải pháp nào cần được thực hiện để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2023?,Nguyên nhân gì dẫn đến việc nhiều đơn vị giải ngân dưới mức trung bình của cả nước?