Động cơ đằng sau việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở Nghệ An

Tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp ở Nghệ An đang khiến Chi cục Thuế TP. Vinh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xem xét trường hợp của các công ty BMC, Minh Khang và nhiều doanh nghiệp khác.

Công tác thu hồi nợ thuế của doanh nghiệp ở Nghệ An đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Chi cục Thuế TP. Vinh đã liên tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các công ty vì nợ thuế và vi phạm nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC và Công ty TNHH Thương Mai Minh Khang là hai ví dụ điển hình.

Công ty BMC, có địa chỉ tại Số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, đến ngày 6/10/2023, còn nợ tiền thuế và tiền chậm nộp hơn 60,04 tỷ đồng, trong đó có hơn 29,3 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và hơn 30,6 tỷ đồng là tiền chậm nộp.

Cũng vào cùng ngày, Chi cục Thuế TP. Vinh đã đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương Mai Minh Khang, có địa chỉ tại Số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, Quận 5, TP.HCM. Công ty này còn nợ tiền thuế và tiền chậm nộp hơn 332,08 tỷ đồng, trong đó có hơn 210,8 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và hơn 119,3 tỷ đồng là tiền chậm nộp.

Ngoài ra, Chi cục Thuế TP. Vinh cũng đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhiều doanh nghiệp địa phương khác.

Các công ty bao gồm Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng, Công ty CP Đầu tư TCC, Công ty CP Năng lượng xanh Nghệ An, Công ty TNHH THCĐ, CTCP Thương mại XNK Anh Hoàng, Công ty CP Đầu tư Vinland, Công ty CP TM&ĐT Minh Hồng và Công ty CP Thạch cao Việt Lào. Hầu hết các doanh nghiệp này đều đang nợ thuế và vi phạm nghĩa vụ thuế.

Theo thông báo số 8598/TB-CCT ngày 13/10/2023 của Chi cục Thuế TP. Vinh, tính đến ngày 30/9, trên địa bàn có tổng cộng 196 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 442,09 tỷ đồng.

Tình trạng này đòi hỏi sự can thiệp của các cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Điều này cũng phản ánh tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An. Việc nợ thuế và vi phạm nghĩa vụ thuế không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty mà còn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự tăng cường giám sát và kiểm tra từ phía các cơ quan chức năng, đồng thời doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

[question] Chi cục Thuế TP. Vinh đã đề nghị biện pháp gì để thu hồi nợ thuế của các doanh nghiệp?,Tính đến ngày 30/9, tổng cộng có bao nhiêu người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác trên địa bàn?