Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giá

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giá

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giá

Đồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giáĐồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, tăng hơn 18% từ khi giảm xuống dưới mức ngang với đồng USD hồi tháng 9.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ giảm giá của đồng euro trong tương lai gần

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giáĐồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, tăng hơn 18% từ khi giảm xuống dưới mức ngang với đồng USD hồi tháng 9. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ giảm giá của đồng euro trong tương lai gần, đặc biệt khi kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang suy yếu.

Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER) - tỷ giá so sánh euro với tiền tệ đối tác thương mại của khu vực đồng euro - đang ở mức cao nhất

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giáĐồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, tăng hơn 18% từ khi giảm xuống dưới mức ngang với đồng USD hồi tháng 9. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ giảm giá của đồng euro trong tương lai gần, đặc biệt khi kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang suy yếu.Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER) - tỷ giá so sánh euro với tiền tệ đối tác thương mại của khu vực đồng euro - đang ở mức cao nhất. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của hàng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế châu Âu suy thoái. Ngoài ra, đồng euro cũng đang tiến đến mức lập đỉnh 3 năm của nhân dân tệ, gây áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu.

Mark Dragten, Giám đốc bộ phận tỷ giá hối đoái tại Insight Investment, cho biết đồng euro mạnh lên gây lo ngại cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giáĐồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, tăng hơn 18% từ khi giảm xuống dưới mức ngang với đồng USD hồi tháng 9. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ giảm giá của đồng euro trong tương lai gần, đặc biệt khi kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang suy yếu.Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER) - tỷ giá so sánh euro với tiền tệ đối tác thương mại của khu vực đồng euro - đang ở mức cao nhất. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của hàng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế châu Âu suy thoái. Ngoài ra, đồng euro cũng đang tiến đến mức lập đỉnh 3 năm của nhân dân tệ, gây áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu.Mark Dragten, Giám đốc bộ phận tỷ giá hối đoái tại Insight Investment, cho biết đồng euro mạnh lên gây lo ngại cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). "Châu Âu bán nhiều sản phẩm cho Trung Quốc. Chúng ta phải tự hỏi về nhu cầu khi kinh tế Trung Quốc chững lại", ông Dragten nói.

Mặc dù ECB đang xem xét các biện pháp tiền tệ để hỗ trợ đồng euro, lợi ích của đồng tiền chung này có dấu hiệu bấp bênh

Đồng euro đạt mức cao kỷ lục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ giảm giáĐồng euro đang giao dịch ở mức cao nhất trong 17 tháng so với đồng USD, tăng hơn 18% từ khi giảm xuống dưới mức ngang với đồng USD hồi tháng 9. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ giảm giá của đồng euro trong tương lai gần, đặc biệt khi kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang suy yếu.Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER) - tỷ giá so sánh euro với tiền tệ đối tác thương mại của khu vực đồng euro - đang ở mức cao nhất. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của hàng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế châu Âu suy thoái. Ngoài ra, đồng euro cũng đang tiến đến mức lập đỉnh 3 năm của nhân dân tệ, gây áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu.Mark Dragten, Giám đốc bộ phận tỷ giá hối đoái tại Insight Investment, cho biết đồng euro mạnh lên gây lo ngại cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). "Châu Âu bán nhiều sản phẩm cho Trung Quốc. Chúng ta phải tự hỏi về nhu cầu khi kinh tế Trung Quốc chững lại", ông Dragten nói.Mặc dù ECB đang xem xét các biện pháp tiền tệ để hỗ trợ đồng euro, lợi ích của đồng tiền chung này có dấu hiệu bấp bênh. Brad Bechtel, chuyên gia kinh tế t

[question] Tại sao nhiều chuyên gia cảnh báo rằng đồng euro có thể giảm giá trong tương lai?,Đồng euro đã tăng bao nhiêu so với đồng USD trong 17 tháng?