Đóng góp mạnh mẽ của doanh nghiệp cho sự phát triển của Hải Phòng

Các doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của Hải Phòng
Các doanh nghiệp tại Hải Phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố. Đây là đề nghị của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của Hải Phòng

Trên tinh thần đề nghị của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và khách quốc tế tiêu biểu Xuân Giáp Thìn 2024 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố tổ chức, các doanh nghiệp tại Hải Phòng cần tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố.

Nỗ lực vượt qua khó khăn và phát triển lớn mạnh

Trong năm 2023, các doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện tại, thành phố có hơn 22.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có hơn 3.500 doanh nghiệp mới thành lập, tăng gần 9,31% so với năm 2022. Các doanh nghiệp này bao gồm những tên tuổi nổi tiếng như Vinfast, Nhựa Tiền Phong, Việt Phát, các công ty LG, Vận tải biển Việt Nam, Cảng Hải Phòng, Hoàng Huy... Đóng góp của các doanh nghiệp này cho ngân sách thành phố đạt 16.056/43.472 tỷ đồng, chiếm 36,93%.

Đóng góp của các khối doanh nghiệp

Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương đóng góp 2.512 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng số thu, đạt dự toán Trung ương giao, bằng 85,6% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp FDI đóng góp 5.760 tỷ đồng, chiếm 13,25% tổng số thu, đạt 115,2% dự toán Trung ương, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp gần 7.749 tỷ đồng, chiếm 17,93% tổng số thu, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp xuất sắc được tôn vinh

Trong năm, có 9 doanh nghiệp đã nộp trên 500 tỷ đồng, điển hình như Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast đã nộp trên 2.088 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Dragon đã nộp trên 1.319 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã nộp trên 1.154 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 22 doanh nghiệp nộp từ 100 đến 500 tỷ đồng, 25 doanh nghiệp nộp từ 50 đến gần 100 tỷ đồng và 195 doanh nghiệp nộp từ 10 tỷ đến gần 50 tỷ đồng.

Đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tận dụng những kết quả đã đạt được và cùng đóng góp sức lực để thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo.

Năm 2024 - Năm quan trọng cho thành phố Hải Phòng

Năm 2024 được coi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hải Phòng. Đây là năm bản lề để Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Vì vậy, vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong quá trình tạo dấu ấn đổi mới và phát triển thành phố có ý nghĩa hết sức to lớn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu doanh nghiệp mới được thành lập tại thành phố Hải Phòng trong năm 2023?,Các doanh nghiệp nào đã đóng góp nhiều nhất cho ngân sách thành phố Hải Phòng?